Латинін Микола Анатолійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Латинін Микола Анатолійович

ЛАТИ́НІН Микола Анатолійович (07. 04. 1968, с. Афоніївка Бєлгород. обл., РФ) – фахівець у галузі державного управління. Канд. екон. н. (1998), д-р н. з держ. упр. (2007), проф. (2011). Закін. Харків. аг­рар. ун-т (1994), де відтоді й працював; 1998–2001 – у Харків. тех. ун-ті с. госп-ва; 2001–02 – заст. дир. з економіки Ін-ту експерим. і клін. вет. медицини УААН (Харків); від 2002 – у Харків. регіон. ін-ті держ. упр. Нац. академії держ. упр. при Президентові України: 2006–07 – проф., від 2007 – зав. каф. екон. політики та менеджменту. Досліджує проблеми держ. регулювання розвитку аграр. сектору економіки України.

Пр.: Аграрний сектор економіки Укра­їни: механізм державного регулювання. 2006; Конкурентна політика: Підруч. 2008 (спів­авт.); Економіка підприємства: Навч. посіб. 2008 (спів­авт.); Інвестицій­ний менеджмент: Навч. посіб. 2012 (спів­авт.); Стратегічне планування: Навч. посіб. 2013 (спів­авт.); усі – Харків.

О. Ю. Амосов

Стаття оновлена: 2016