Латкін Василь Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Латкін Василь Миколайович

ЛА́ТКІН Василь Миколайович (Латкин Василий Николаевич; 28. 11. 1858, м. Красноярськ, Росія – 1927) – російський історик права, політичний діяч. Д-р держ. права (1887), проф. (1889). Закін. С.-Пе­тербур. ун-т (1882), де був залишений для підготовки до професор.-викладац. діяльності, а наступ. року склав магістер. іспити. 1885 опублікував і захистив як магістер. дис. працю «Земские соборы древней Руси, их история и организация сравнительно с западноевропейскими представительными учреждениями» (1889 відзнач. Уваров. премією С.-Пе­тербур. АН). У ній, зокрема, дослідив документи Земського собору 1651, що розглядав питання військ.-політ. союзу Рос. держави і Війська Запорозького. 1887 захис­тив як доктор. дис. 1-й том праці з історії законодав. комісій Росії 18 ст., де, серед ін., узагальнено досвід т. зв. малорос. комісії 1728–59, результатом роботи якої стала пам’ятка укр. права – «Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743); розглянуто питання виборів делегатів у Катеринин. комісію від Малоросії (Черніг. і Полтав. губ.), Запорожжя та Харків. губ., напр., вибор. наказ депутатам від м. Глухів (нині Сум. обл.). Від 1886 – приват-доц., від 1889 – екстраординар., від 1891 – ординар. проф. С.-Пе­тербур. ун-ту; водночас 1891–1905 посідав каф. історії рос. права в Імператор. уч-щі правознавства. 1894–99 редагував «Журналъ Санкт-Петербургскаго юридическаго общества». У працях розглядав історико-правові проб­леми з погляду актуал. для тогочас. Росії ідей конституціоналізму і нар. представництва. Входив до «Союза 17 октября» (від 1906), обирався чл. ЦК партії октябристів, редагував місц. щотижневу парт. г. «Царскосельское дело» (вид. швидше краєзн., ніж політ.). 1916 через стан здо­ров’я відійшов від актив. наук. і політ. діяльності.

Пр.: Материалы для истории земс­ких соборов XVII ст. С.-Пе­тербург, 1884; Наказ города Архангельска в Екатерининскую законодательную комиссию 1767 г. // Юрид. вест. 1886, нояб.; Законо­дательные комиссии в России в XVIII столетии: историко-юридическое исследование. С.-Пе­тербург, 1887; Лекции по внешней истории русского права: Московское государство – Российская империя. С.-Пе­тербург, 1888; 1890; Лекции по истории русского права, читанные в Императорском училище правоведения. С.-Пе­тербург, 1892; 1912; Проект Уложения, составленный законодательной комиссией 1754–1766 годов. Ч. 3. С.-Пе­тербург, 1893; Учебник истории русского права периода империи (XVII и XIX ст.). С.-Пе­тербург, 1899; 1909; Москва, 2004; К истории кодификации в России в XVII столетии // Журн. Мин-ва юстиции. 1902. № 5.

Літ.: Богданов А. И. Петербургская фамилия: Латкины. С.-Пе­тербург, 2002; Томсинов В. А. Василий Николаевич Латкин (1858–1927): Биографический очерк // Латкин В. Н. Учеб. истории рус. права периода империи (XVIII и XIX вв.). Москва, 2004.

І. Б. Усенко

Стаття оновлена: 2016