Латушкін Юрій Данилович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Латушкін Юрій Данилович


Латушкін Юрій Данилович

ЛА́ТУШКІН Юрій Данилович (19. 04. 1956, Одеса) – математик. Канд. фіз.-мат. н. (1982), проф. (1990). Закiн. Одес. ун-т (1978). Працював 1981–86 в Одес. відділ. Ін-ту економіки АН УРСР; 1986–90 – у Відділ. гідроакустики (Одеса) Мор. гідрофіз. ін-ту АН УРСР: від 1988 – ст. н. с.; від 1990 – в Ун-ті Міссурі (США): від 1996 – повний проф. математики. Напрями наук. діяльності: приклад. аналіз; застосування теорії операторів і теорії півгруп до теорії динаміч. систем та теорії керування; нескінченновимірні динамічні системи, диференціал. рівняння у банахових просторах; нелінійні рівняння з частинними похідними, стійкість біжучих хвиль та гідродинамічна стійкість; ляпуновські експоненти, мультиплікативна ергодична теорема, передавал. оператор.

Пр.: Весовые композиционные опе­раторы и линейные расширения дина­мических систем // УМН. 1991. Т. 46, № 2; Evolutionary semigroups and Lya­punov theorems in Banach spaces // J. Funct. Anal. 1995. Vol. 127, № 1; Evo­lution Semigroups in Dynamical Systems and Differential Equations // Math. Sur­veys and Monographs. 1999. Vol. 70; Deri­vatives of (modified) Fredholm determi­nants and stability of standing and traveling waves // J. Math. Pures Appl. 2008. Vol. 90; Stability of gasless com­bustion fronts in one-dimensional solids // Archive Ratio­nal Mech. Anal. 2010. Vol. 198; The index formula and the spectral shift function for relatively trace class perturbations // Advances in Mathematics. 2011. Vol. 227 (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016