Лауденбах Юлій Петрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лауденбах Юлій  Петрович

ЛАУДЕНБА́Х Юлій Петрович (10(22). 01. 1863, Москва – 19. 08(01. 09). 1910, Київ) – фармаколог, фізіолог. Д-р медицини (1894). Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1889), де й працював від 1891 пом. про­зектора, прозектором каф. фізіології, а також у фізіол. лаб. під кер-вом С. Чир’єва, від 1896 – приват-доц., 1898–1908 – зав. каф. фармакології, 1908–10 – зав. каф. фізіології. Водночас 1897–99 читав лекції з фізіології людини на публіч. курсах природознавства і матем. наук, започатк. Київ. т-вом природознав­ців. Чл. Т-ва київ. лікарів (1896). Осн. наук. праці присвяч. проблемам гематології. Обґрунтував роль селезінки у процесі кровотворення, вивчав якісні й кількісні зміни складових крові після екстирпації цього органа. Зробив вагомий внесок у розроблення теорії гемоцитопоезу. Досліджував фізіологію та фармакологію серц.-судин. си­стеми, механізми дії кардіотоніч. засобів, вплив отрути на кров і внутр. органи, зокрема на матку. Сформулював теор. принципи спектрофотометрич. методу кількіс. визначення гемоглобіну.

Пр.: О влиянии йода, йодистого натрия и йодотирина на кровообращение. К., 1898; К вопросу о физиологической роли отолитов // Зап. Киев. об-ва естествоиспытателей. 1901. Т. 17, вып. 1; Возможны ли точные количественные определения гемоглобина в крови с помощью спектрофотометра при жел­тухе // Хирургия им. П. Дьяконова. 1902. № 65; О действии змеиного яда и антизмеиной сыворотки на сердце и кро­вяное давление. К., 1907; Количествен­ное определение гемоглобина в крови по спектрофотометрическому методу Vierordt’a. К., 1909.

Літ.: Линдеман В. Памяти Ю. П. Лау­денбаха // Университет. изв. 1910. № 8; Волков В. А., Куликова М. В. Россий­ская профессура. XVIII – начало XX вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Пе­тербург, 2003; Медицина в Україні: Біобібліогр. слов. Вип. 2. Друга пол. XIX – поч. XX ст. К., 2012; Москаленко, Полякова.

С. М. Булах, І. М. Полякова

Стаття оновлена: 2016