Лаухін Дмитро В’ячеславович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лаухін Дмитро В’ячеславович


Лаухін Дмитро В’ячеславович

ЛАУ́ХІН Дмитро В’ячеславович (29. 05. 1975, Дніпропетровськ) – мате­ріалознавець. Д-р тех. н. (2012), проф. (2014). Закін. Придніпров. академію буд-ва і арх-ри (Дніпропетровськ, 1997), де відтоді й працює: від 2008 – заст. декана з наук. роботи мех. ф-ту, во­дночас від 2012 – проф. каф. матеріалознавства та оброблен­ня матеріалів. Напрями наук. дослідж.: підвищення міцності буд. сталей, контрольов. прокатка товстого листа, електрон­на мікроскопія, мікролегування, голчастий ферит, полігонал. суб­структура аустеніту, спец. кордони, елементи наноструктур у буд. сталях.

Пр.: Атлас металлов и сплавов: Учеб. пособ. Дн., 2010 (спів­авт.); Полигонизация аустенита при контролируемой прокатке. Дн., 2011 (спів­авт.); Формирование структур полигонизации и ре­кристаллизации в аустените и феррите при контролируемой прокатке низко­углеродистых микролегированных ста­лей // Новини науки Придніпров’я. 2011. № 1; Формирование субзеренной струк­туры аустенита в стали 10Г2ФБ во вре­мя последеформационных пауз // Стро­ительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. тр. Дн., 2014. Вып. 74.

Статтю оновлено: 2016