Лахижа Микола Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лахижа Микола  Іванович

ЛАХИ́ЖА Микола Іванович (24. 05. 1956, с. Круподеринці Оржиц. р-ну Полтав. обл.) – фахівець у галу- зі державного управління. Канд. істор. н. (1985), д-р н. з держ. упр. (2010), проф. (2014). Закін. Полтав. пед. ін-т (1977), де відтоді й працював; від 1998 – на держ. службі, зокрема від 2005 – заст. нач. Упр. держ. служ­би Гол. упр. держ. служби України у Полтав. обл.; водночас 1998–2008 викладав у Полтав. торг.-екон. ун-ті; від 2001 – зав. каф. держ. упр. і права Полтав. тех. ун-ту. Наук. дослідж.: теорія та історія держ. упр., європ. інтеграція, історія України.

Пр.: Система управління якістю в органах влади (вітчизняний та зарубіж­ний досвід). П., 2008; Історія села Круподеринці. П., 2008 (спів­авт.); Модернізація публічної адміністрації: теоретичні та практичні аспекти. П., 2009; Модернізація публічної адміністрації: досвід Республіки Польща. П., 2012; Публичное управление: методология, теория, практика. Курск, 2014 (спів­авт.).

Б. О. Коробко

Стаття оновлена: 2016