Лашкарьов Георгій Вадимович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лашкарьов Георгій Вадимович

ЛАШКАРЬО́В Георгій Вадимович (05. 02. 1937, Київ) – фізик. Син В. Лашкарьова. Д-р фіз.-мат. н. (1980), проф. (1988). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1986), премія ім. В. Лашкарьова НАНУ (2000). Закін. Моск. ун-т (1960). Працює 1960–68 та від 1983 в Ін-ті проблем матеріалознавства НАНУ: від 1983 – зав. відділу фі­зики і технології фотоелектрон. та ма­гнітоактив. матеріалів; 1968–79 – в Ін-ті напівпровідників АН УРСР: 1972–79 – зав. кріомагніт. лаб.; 1979–83 – зав. відділу радіотех. матеріалів НДІ радіовимірюв. апаратури ВО ім. С. Корольова (усі – Київ); водночас 1968–79 – вчений секр. Наук. ради АН УРСР з фізики напівпровідників; 1988–91 – проф. каф. фізики напівпро­відників Київ. ун-ту. Напрями наук. діяльності: дослідж. матеріалів електрон. техніки, зокрема халькогенідів рідкісноземел. ме­талів, вузькозон., шаруватих та оксид. напівпровідників, вивчен­ня їх магніт., електр. та оптич. властивостей, чутливості до ін­фрачервоного та субміліметр. випромінювання; напівпровідник. плівок А4В6, осаджених методом молекуляр. епітаксії.

Пр.: Селениды и теллуриды редкозе­мельных металлов и актиноидов. К., 1966; Синтез текстурированного полиниамина в присутствии органических и неорганических допантов различного химического состава // Нано­структур. материаловедение. 2008. № 1; Свойства оксида цинка при низких и средних температурах // ФНТ. 2011. Т. 37, № 11; Транс­портные явления в металлических нанокомпозитах // ФТТ. 2013. Т. 55, вып. 4; Electcical properties of n-Zn0/94Cd 0/060/ p-SiC heterostruc­tures // Solid state electronics. 2013. Vol. 81 (усі – спів­авт.).

Л. Д. Пономаренко

Статтю оновлено: 2016