Лашков Федір Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Лашков Федір Федорович

ЛАШКО́В Федір Федорович (25. 08(06. 09). 1858, с. Киперчени Оргіїв. пов. Бессараб. губ. – 09(22). 12. 1917, с. Мамак Сімфероп. пов. Таврій. губ., нині Строганівка Сімфероп. р-ну, АР Крим) – історик, археограф, схо­дознавець. Навч. у Кишинів. духов. семінарії, закін. Новорос. ун-т в Одесі (1879). Викладав історію та географію у Сімфероп. чол. г-зії (1879–90). Водночас був співзасн., управителем справ і актив. діячем Таврій. вченої архів. комісії, ред. 10-ти вип. її «Известий…» (1887–90). У 1890 запропонував проект архів. реформи, що передбачав держ. сприяння губерн. вче­ним архів. комісіям. Від 1891 – податк. інспектор в Одесі; від 1892 – земський нач. у Бендер. пов. Бессараб. губ.; 1893–1900 – податк. інспектор у Сімферополі. Вивчав різні архіви Таврій. губ.: Магометан. духов. правління, Таврій. губерн. правління, упр. держ. майном, Таврій. казен. палати, окруж. суду, канцелярії Таврій. губернатора тощо, працював над створенням губерн. істор. архіву. Уклав краєзн. зб. «Третья учебная экскур­сия Симферопольской мужской гимназии. Симферополь и его окрестности» (Сф., 1890). На поч. 20 ст. багато подорожував по Європі (найдовше зупинявся у Парижі), з поч. 1-ї світ. вій­ни по­вернувся до Криму. Вбитий гра­біжниками у влас. маєтку.

Пр.: Шагин-Гирей, последний крым­ский хан: исторический очерк // КС. 1886. № 9; Архивные данные о бейликах в Крымском ханстве // Тр. 6-го Археол. съезда в Одессе. О., 1889. Т. 4; Памятники дипломатических сношений Крымского ханства с Московским государством в ХVІ–ХVІІ вв., хранящиеся в Московском главном архиве Министерства иностранных дел // Изв. Таврич. ученой архив. комиссии. 1890. № 9, 10; 1891. № 11, 2; Крымско-турецкие дела 80-х годов XVIII ст. // Зап. Одес. об-ва истории и древностей. 1894. Т. 17; Исторический очерк крымско-татарского землевладения // Изв. Тав­рич. ученой архив. комиссии. 1894. № 21; 1895. № 22, 23; 1896. № 24, 25; Сборник документов по истории крымско-татар­ского землевладения // Там само. 1895. № 22, 23; 1896. № 24, 25; 1897. № 26.

Літ.: Маркевич А. И. Памяти Ф. Ф. Лаш­кова // Изв. Таврич. ученой архив. комиссии. 1918. № 55; Шарапа В., Не­­пом­нящий А. Кримський краєзнавець Ф. Ф. Лашков (1858–1917): За новими архів­ними документами // Осягнення історії: Зб. наук. пр. на пошану проф. М. Коваль­ського з нагоди 70-річчя. Острог; Нью-Йорк, 1999; Непомня­щий А. А. Історич­не кримознавство (кінець XVIII – початок ХХ століття): Біо­­бібліогр. дослідж. Сф., 2003.

ДА: Держ. арх. в АР Крим. Ф. 49, оп. 1, спр. 5255, арк. 1–13; ф. 104, оп. 1, спр. 439, арк. 8–24; спр. 612, арк. 93–211.

Статтю оновлено: 2016
Цитувати статтю
А. А. Непомнящий . Лашков Федір Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=53476 (дата звернення: 26.02.2021).