Лебедєв Анатолій Олексійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лебедєв Анатолій Олексійович


Лебедєв Анатолій Олексійович

ЛЕ́БЕДЄВ Анатолій Олексійович (14. 07. 1935, с. Семенівка, нині Близнюків. р-ну Харків. обл. – 25. 05. 2001, Суми) – лікар-анестезіолог, хірург. Д-р мед. н. (1991), проф. (1992). Закін. Київ. мед. ін-т (1961). Працював лікарем. Від 1973 – у Таджиц. мед. ін-ті (Душанбе): 1992 – зав. каф. ане­стезіології та реаніматології ф-ту удосконалення лікарів; від 1993 – у Сум. ун-ті: 1998–2001 – зав. каф. анестезіології та реаніматології. Наук. дослідження: латент. бронхоспазм у хворих на тубер­кульоз легенів під час хірург. лікування, синдром шокових ле­генів у породіль, проблема материн. смертності.

Пр.: Шоковое легкое // Здраво­охранение Таджикистана. 1986. № 5; Гелиокс для лечения острой дыхатель­ной недостаточности в раннем послеоперационном периоде и астмы // Мат. 8-го Европ. конгресса анестезио­логов. Варшава, 1990; Синдром шокового легкого как осложнение гемор­рагического шока // Вісн. Сум. ун-ту. 1994–99. № 2–14; Интеграция кафе­дральных программ в подготовке врачей для работы в экстремальных усло­виях // Мат. 3-й Междунар. конф. С., 1997.

Літ.: Васильев К. К., Маркевич В. Э. Профессор Анатолий Алексеевич Ле­бедев // Вісн. Сум. ун-ту. Сер. Меди­цина. 2005. № 7(79).

Статтю оновлено: 2016