Лебедєв Віктор Володимирович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лебедєв Віктор Володимирович

ЛЕ́БЕДЄВ Віктор Володимирович (01. 04. 1933, Харків – 28. 12. 2009, м. Калуга, РФ) – матеріалознавець. Канд. фіз.-мат. (1968), д-р тех. (1983) н., проф. (1988). Закін. Харків. ун-т (1956). Відтоді працював у Харків. фіз.-тех. ін-ті АН УРСР; 1965–96 з перервою – у НДІ матеріалів електрон. техніки: 1973–82 – заст. дир. з наук. роботи–гол. інж., 1989–96 – дир.; 1982–88 – гол. інж. ВО «Гранат» (обидва – Калуга); водночас 1988–93 – проф. каф. матеріалознавства та технології конструкц. матеріалів, 1993–2002 – зав., 2002–08 – проф. каф. матеріалознавства Калуз. філії Моск. тех. ун-ту. У харків. період досліджував теплофіз. властивості високотемператур. матеріалів; у Калузі займався розробленням напівпровідник. гетеролазерів, світло­діодів, чутливих фотоприймачів військ. і цивіл. призначення, тех­нологій вирощування монокри­сталів, багатошар. епітаксіал. структур.

Пр.: Выращивание кристаллов методом «синтез–растворение–диффузия» // Электрон. техника. Сер. Ма­териалы. 1982. Вып. 1; Соединение АІІІВV: Справоч. Москва, 1984; Метод «синтез–растворение–диффузия». Физико-химические особенности, тех­нология, оборудование, свойства кри­сталлов // Электрон. техника. Сер. Ма­териалы. 1989. Вып. 3 (усі – спів­авт.).

К. Г. Бреславець

Стаття оновлена: 2016