Лебедєв В’ячеслав Боніфатійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лебедєв В’ячеслав Боніфатійович

ЛЕ́БЕДЄВ В’ячеслав Боніфатійович (28. 02(12. 03). 1881, м. Острогозьк, нині Воронез. обл., РФ – 29. 05. 1931, побл. м. Аральськ, Казахстан, похов. у Одесі) – фізико-географ, гідролог, океанограф. Проф. (1927). Закін. Новорос. ун-т в Одесі (1908), де був залишений для підготовки до професор. звання. Водночас 1905–09 вчителював в Одесі. 1909–13 – асп.-стажист Мор. біол. станції у м. Берґен (Норвегія). 1913–16 – асист., зав. геогр. кабінету, 1916–20 – приват-доц. Новорос. ун-ту; за сумісн. 1916–19 – приват-доц. Одес. вищого міжнар. ін-ту; 1921–27 – доц., 1927–28 – проф. каф. геології і географії, 1928–31 – зав. каф. географії Одес. ІНО. Помер під час геогр. експедиції. Провід. напрям дослідж. – фіз. географія. Працював у галузях океанографії, лімнології, картографії, гідробіоло­гії. Досліджував природу Одес. затоки та вплив на неї антропоген. фактора, природу Чорного моря (вертикал. шаруватість, т-ру, солоність, планктон, течії тощо), бессараб., новорос. і таврій. лимани. Приділяв багато уваги шкіл. географії. Розвивав заг.-теор. принципи комплекс­ності та системності. Був секр. Новорос. т-ва природодослідників. Автор ст. «Історія Землі», «Будова Всесвіту», «Степовий клімат», «Географічний огляд України» та ін. у «Хрестоматії комплексника» (вип. 2, 4, 5, Х., 1928).

Пр.: К гидрологии прибрежной зоны Одесского залива // Зап. Новорос. об-ва естествоиспытателей. 1909. Т. 37; Наши лиманы как объект школьных экскурсий // Школ. экскурсии и школ. музей. О., 1915; Наблюдения над составом и сменой планктона Одесского залива // Зап. Об-ва с. хоз-ва Южной России. 1918. Т. 87, кн. 1; Гидрологические наблюдения на Черном море между Одессой и Херсоном // Вісн. Одес. комісії краєзнавства при ВУАН. 1924. Ч. 1; Гавриил Иванович Тан­фильев // Зап. Одес. об-ва есте­ство­испытателей. 1928. Т. 44.

Літ.: Климентов Л. В. Вячеслав Бо­нифатьевич Лебедев. К 20-летию со дня смерти (1931–1951) // Тр. Одес. ун-та. Сб. геол.-геогр. ф-та. 1954. Т. 2; Вчені вузів Одеси.

Ю. О. Амброз, Є. А. Черкез

Статтю оновлено: 2016