Лебедєв Євген Вікторович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лебедєв Євген Вікторович

ЛЕ́БЕДЄВ Євген Вікторович (07. 09. 1941, м. Мелекесс, нині Димитровград Ульянов. обл., РФ) – хімік. Д-р хім. н. (1982), акад. НАНУ (2003). Засл. діяч н. і т. України (1998). Премія ім. А. Кіпріанова НАНУ (2007). Орден князя Яро­сла­ва Мудрого 5-го (2008) та 4-го (2012) ступ. Закін. Куйбишев. політех. ін-т (нині Самара, РФ, 1968), де відтоді й працював. Від 1974 – в Ін-ті хімії високомолекуляр. сполук НАНУ (Київ): від 1982 – зав. відділу полімер. композитів, водночас від 1985 – дир. Гол. ред. ж. «Композиційні полімерні матеріали» (від 1998). Розвинув теор. засади будови та властивостей полімер. композитів, розробив теор. уявлення про морфологію полімер. систем, нові підходи до описання закономірностей зміни макровластивостей у багатокомпонент. полімер. системах під впливом агентів, які змінюють міжфазні взаємодії; обґрунтував наук. підходи до регулювання властивостей полімер. композицій з функціонал. наповнювачами та реакцій­ноздат. модифікаторами, теор. основи синтезу олігомер-полімер. композицій для кріогенностій. полімер. систем. Під кер-вом Л. уперше створ. модель «динаміч. кластера», яка адекватно описує поведінку реал. гетероген. полімер. систем з урахуванням параметрів конкрет. композицій. Ним розроблено та впроваджено прогрес. технологію реакцій. формування виробів з поліуретанів, технологію герметизації витоку газу без виведення газопроводів з експлуатації, поліуретан. композит. матеріалів для виготовлення ортопед. виробів, ресурсозберігал. технологію одержан­ня композит. деревополімер. матеріалів. Брав участь у написанні 2-том. колектив. моногра­фії «Физико-химия многоком­понентных полимерных систем» (К., 1986).

Пр.: Свойство жидких смесей полимеров в области расслаивания. К., 1989; Electrical and thermomechanical properties of segregated nanocom­po­sites based on PVC and multiwalled carbon naotubes // J. Non-Crystal. Solids. 2010. Vol. 356 (спів­авт.); Influence of organo-clay on electrical and mecha­ni­cal properties of PP/MWCNT/OC nano­composites // Europ. Polym. J. 2011. Vol. 47 (спів­авт.); Фазовые процессы в гетерогенных полимерных системах. К., 2012; Биологически активные поли­мерные материалы для медицины. К., 2013; Електроактивні полімерні матеріали. К., 2013 (спів­авт.).

Літ.: 60-річчя члена-кореспондента НАН України Є. В. Лебедєва // Вісн. НАНУ. 2001. № 9; Інститут хімії високомолекулярних сполук. К., 2008.

А. М. Дякова

Стаття оновлена: 2016