Лебедєв Олександр Георгійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лебедєв Олександр Георгійович


Лебедєв Олександр Георгійович

ЛЕ́БЕДЄВ Олександр Георгійович (26. 09(08. 10). 1874, м. Казань, Росія – 15. 12, за ін. даними – 27. 01. 1936, Київ) – ентомолог. Д-р біол. н., проф. Закін. Казан. ун-т (1899). Працював проф. Київ. політех. (1900–20) і с.-г. (1921–29; організував ентомол. станцію, що готувала кадри для пер­ших укр. установ із захисту вро­жаю) ін-тів; засн. і зав. лаб. ентомології Київ. лісотех. ін-ту (ство­рив при ньому зоол. музей); зав. відділу екології та лаб. еко­логії комах Ін-ту зоології АН УРСР (Київ, 1930–36); зав. каф. зоології безхребетних Київ. ун-ту (1935–36). Ред. «Энтомологичес­кого вестника» (1912–14) та «Журнала прикладной энтомо­логии» (1916). Наук. дослідж. у галузі екології комах. Вивчав екол. особливості та закономірності масового розмноження комах, ентомофауну лісу, роль бджолиних запилювачів у прогнозуванні масового розмноження комах-шкідників.

Пр.: Prilog poznavanju jugoslovenskich pčela // Actis societatis Entomological Jugoslavical. 1931. Т. 5–6, № 1–2; Осно­вы теоретической и прикладной зоологии: для сельскохозяйственных, зоотех­нических, ветеринарных и педагогических высших учебных заведений. Ч. 1. Беспозвоночные животные или бесхордовые (Achordata). Москва; Ле­нинград, 1931; До пізнання фауни й екології комах-запилювачів квіткових рослин. Бджоли Київщини // Зб. пр. сектору екології назем. тварин ВУАН. 1933; Матеріали до вивчення біоценозу листяного лісу. До фенології Metahete­rocera Голосіївського лісу, зібраних на світло в 1931–1932 рр. // Там само.

Літ.: Мазурмович Б. М. Дослідження в галузі ентомології і захисту рослин від шкідників // Розвиток зоології на Укра­їні. К., 1972.

Статтю оновлено: 2016