Лебедєв Петро Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лебедєв Петро  Іванович

ЛЕ́БЕДЄВ Петро Іванович (11(23). 08. 1885, м. Пирятин, нині Полтав. обл. – 03. 05. 1948, Москва) – геохімік, петрограф, геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1934, без захисту дис.), чл.-кор. АН СРСР (1939). Держ. нагороди СРСР. Закін. металург. відділ. С.-Пе­тербур. політех. ін-ту (1909) та фіз.-мат. ф-т С.-Пе­тербур. ун-ту (1912). Працював 1913–14 у Вар­шав. ун-ті; 1915–26 – у Пн.-Кав­каз. ун-ті: 1920–26 – проф. каф. мінералогії, 1920–21 – декан фіз.-мат. ф-ту, 1921–23 – ректор; водночас 1915–20 – на Вищих жін. курсах і у Жін. мед. ін-ті (усі – м. Ростов-на-Дону, РФ); 1926–35 – у Петрограф. ін-ті (до 1930 – петрограф. відділ Геол. музею) АН СРСР (Ленін­град, нині С.-Пе­тербург): 1934–35 – заст. дир.; водночас 1926–31 – проф. Ленінгр. політех. і гірн. ін-тів; 1935–36 – заст. голови Геол. групи АН СРСР; 1936–37 – кер. Геол. сектору АН СРСР і заст. голови Далеко­схід. філії АН СРСР; 1938–45 – кер. Кавказ. експедиції АН СРСР; 1945–48 – зав. відділу мінералогії та геохімії Ін-ту геол. наук АН СРСР (Москва). Наук. інтереси охоплю­вали питання опис., теор. і експерим. петрографії, мінералогії, геохімії та вчення про корисні копалини. Досліджував мінералоутворення в деяких силікат. схемах, поводження сульфідів у сплавах з силікатами та зробив висновки про умови формування сульфід. рудних родовищ. Вивчав Волин. габро-анор­тозитовий, Приазов. лужний і Поділ. чарнокітовий комплекси, залізорудні й ін. родовища Закавказзя, Кузнец. Алатау, Малого Хінгану, Центр. Кавказу. Ґрунтовно описав історію формування вулкану Алагез у Вірме­нії та гірські породи цього р-ну. В останні роки наук. діяльності опублікував низку праць з історії петрографії, про видат. діячів у галузі геол.-мінерал. наук 1-ї пол. 20 ст., зокрема В. Вернад­ського, О. Карпінського, О. Ферс­мана, Д. Бєлянкіна, Ф. Левінсона-Лессінга.

Пр.: Экономическая география Юго-Востока России. Ростов-на-Дону, 1924 (спів­авт.); Петрография Украины. Ленинград, 1934 (спів­авт.); Пневмато­ли­товые породы приазовской кристаллической полосы // Тр. Петрограф. ин-та. 1935. Вып. 5 (спів­авт.); К петрографии и минералогии основных пегматитов Волыни // Академику В. И. Вер­надскому к 50-летию науч. и пед. деятельности: В 2 т. Москва, 1936. Т. 2; Барий в изверженных породах Укра­ины // Тр. Петрогр. ин-та. 1938. Вып. 12; Геолого-петрографические исследования Малого Хингана. Москва; Ленинград, 1939; Петрографические фор­мации Центрального Кавказа. Москва, 1943; К развитию петрографии в Академии Наук за последнее пятидесятилетие // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1945. № 4.

Літ.: Белянкин Д. С. П. И. Лебедев. Краткий обзор его научной деятельно­сти к 60-летию со дня рождения // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1945. № 5; Белян­кин Д. С. и др. Петр Иванович Лебедев // Там само. 1948. № 6; Петр Иванович Лебедев: Мат. к библиографии ученых СССР. Москва, 1952.

Д. Є. Макаренко

Стаття оновлена: 2016