Лебедєв Сергій Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лебедєв Сергій  Іванович

ЛЕ́БЕДЄВ Сергій Іванович (21. 02(06. 03). 1902, с. Ганнівка, нині Верхньо­дніпров. р-ну Дніпроп. обл. – 07. 10. 1989, Київ) – фізіолог рослин. Канд. с.-г. (1936), д-р біол. (1951) н., проф. (1953). Засл. діяч н. УРСР (1973). Держ. нагороди СРСР. Закін. Полтав. с.-г. ін-т (1926). Працював на Полтав., Носів., Чемер. (обидві – нині Чер­ніг. обл.), Глухів. (нині Сум. обл.) дослід. станціях (1926–31), був одним з організаторів 1932–37 на базі останньої ВНДІ конопель (нині Дослідна станція луб’яних культур Ін-ту с. госп-ва Пн. Сх. НААНУ), де працював заст. дир. з наук. роботи; 1937–41 – зав. каф. ботаніки, фізіології рослин і мікробіології Глухів. с.-г. ін-ту. Під час 2-ї світ. вій­ни – агроном у Саратов. обл. та м. Уфа, зав. біохім. лаб. Башкир. селекц. станції (усі – РФ). Від 1943 – в Ін-ті ботаніки АН УРСР: 1949–53 – зав. відділу фізіології рослин; водночас 1944–48 – заст. дир. з наук. роботи, зав. лаб. фізіології рослин Центр. респ. ботан. саду АН УРСР (обидва – Київ); 1953–59 – ректор і зав. каф. фізіології рослин Одес. ун-ту; 1959–62 – ректор, від 1963 – зав. каф. фізіології та біо­хімії рослин Укр. с.-г. академії (Київ), де створив лабораторії фотосинтезу, ізотоп., електрон. мікроскопії. Співорганізатор Укр. т-ва «Знання» (1948), очолював його секцію біол. наук (від 1962). Наук. дослідж.: сортовипробування картоплі, пшениці, жита, фізіологія конопель, фізіол. роль мікроелементів, продуктивність мор. водоростей, фізіол.-біохім. основи підвищення врожайності с.-г. культур, ультраструктура апарату фотосинтезу, електрон­но-мікроскоп. структура хлоропластів, закономірності вза­ємозв’яз­ку мінерал. живлення та водного режиму з фотосинтезом і структурно-функціон. особливостями пігмент. системи рослин, роль каротиноїдів у житті рослин, фізіологія та біохімія пром. водоростей.

Пр.: Физиологическая роль каротина в растении. К., 1953; Фізіологія рослин: Навч. посіб. О., 1958; К., 1960; 1967; 1972; Фотосинтез. К., 1961; Физиология растений: Учеб. К., 1978; Москва, 1982; 1988.

Літ.: Ситник К. М., Судьїна О. Г., Ли­твиненко Л. Г. Сергій Іванович Лебедєв: До 80-річчя з дня народж. // УБОЖ. 1982. Т. 39, № 4; Литвиненко Л. Г. С. И. Лебедев и развитие физиологии растений на Украине // ФиБКР. 1993. Т. 25, № 2; Іваниця В. О., Григорюк І. П., Богач Є. М., Бурлака Т. В. Професор Сергій Іванович Лебедєв: Основні віхи науково-педагогічної діяльності // Вісн. Одес. ун-ту. 2011. Т. 16, вип. 18(25); Професори О(Н)У.

Т. В. Васильєва, С. Г. Коваленко, Т. В. Андріанова

Статтю оновлено: 2016