Лебедєва Майя Миколаївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лебедєва Майя  Миколаївна

ЛЕ́БЕДЄВА Майя Миколаївна (19. 10. 1924, Москва – 28. 06. 1983, Севастополь) – гідробіолог, мікро­біолог. Мати К. Кольченко. Д-р біол. н. (1978). Закін. Моск. ун-т (1948). Відтоді працювала у ВНДІ пеніциліну та ін. антибіотиків (Москва); від 1950 – в Ін-ті біології пд. морів АН УРСР (Севастополь): 1983 – зав. лаб. мікробіології. Наук. дослідж.: екол.-фізіол. характеристики бактеріопланктону пд. морів, системат. склад гетеротроф. бактерій, закономірності розподілу чисельності і біомаси, інтенсивність життєвих функцій бактерій. Брала участь у 2-й Антарктич. експедиції (1956–57), низці експедицій у моря Середземно­мор. бас. та Світ. океану (1958–77). Авторка розділів у кн. «Ос­новы биологической продуктив­ности Черного моря» (1979) та «Биопродукционная система крупномасштабного океаничес­кого круговорота (Южная Атлан­тика)» (спів­авт., 1984; обидві – Київ).

Пр.: Некоторые черты гидрологической структуры Средиземного моря по микробиологическим данным // Тр. Севастоп. биол. станции АН УССР. 1964. Т. 15 (спів­авт.); Допустимо ли примене­ние батометров Нансена для количе­ственных микробиологических исследований // ГБЖ. 1966. Т. 2, № 4; Бактериальное население Средиземного и Красного морей. К., 1972 (спів­авт.); Ди­намика численности бактериопланктона в некоторых районах Южной Атлантики // ГБЖ. 1980. Т. 16, № 2 (спів­авт.).

А. П. Гордієнко

Стаття оновлена: 2016