Лебединський Юрій Петрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лебединський Юрій Петрович

ЛЕБЕДИ́НСЬКИЙ Юрій Петрович (06. 04. 1936, Київ – 21. 02. 2004, там само) – фахівець у галузі державного управління. Батько О. Лебединської. Д-р екон. н. (1975), проф. (1980). Закін. Київ. ін-т нар. госп-ва (1958). Працював у Ін-ті економіки АН УРСР (1960–65, 1968–75); НДІ Держплану УРСР (1965–68); Раді по вивченню продуктив. сил УРСР АН УРСР (1975–78); Ін-ті ботаніки АН УРСР (1986–87); у 1987–91 – заст. ген. дир. НВО «Міськсистемотехніка»; 1991–92 і 1993–97 – дир. НДІ соц.-екон. проблем Києва (усі – Київ); 1992–93 – заст. голови з економіки Київ. міськдержадміністрації; від 1997 – у Нац. академії держ. упр. при Президентові України (Київ): 1999–2003 – зав. каф. упр. містом. Досліджував проблеми соц.-екон. розвитку регіонів і великих міст. Гол. ред. ж. «Управління сучасним містом» (2001–03).

Пр.: Аграрно-промышленные комплексы. 1974; Дольова участь підприємств у фінансуванні розвитку природо­охоронної інфраструктури міст і районів. 1997 (співавт.); Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України. 2002 (спів­авт.); Туризм і охорона культурної спад­щини: український та польський досвід. 2003 (усі – Київ).

Р. В. Руденко

Стаття оновлена: 2016