Лебединцев Костянтин Феофанович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лебединцев Костянтин Феофанович

ЛЕБЕДИ́НЦЕВ Костянтин Феофанович (13(25). 10. 1878, м. Радом, нині Польща – 26. 10. 1925, Київ) – математик, педагог. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1900). У 1900–06 та 1920-х рр. викладав у київ. серед. і вищих навч. закладах; 1909–16 – у приват. г-зії Є. Кирпичникової в Москві. Після більшов. перевороту був консультантом відділу реформи шкіл Наркомосу РСФРР; потім працював у Наркомосі УСРР. 1904 опублікував перші статті, в яких критикував теорію вільного виховання; згодом за свої погляди щодо реформування шкіл. матем. освіти зазнав переслідувань від влади. Розробив психол. основи методики викладання математики, прослідкував історію конкретно-індуктив. і абстрактно-дедуктив. методів навчання.

Пр.: Новое направление в области методики арифметики и его практические результаты. К., 1906; Курс алгеб­ры для средних учебных заведений. Ч. 1–2. К., 1910–11; Систематический сборник задач и других упражнений по курсу алгебры. Ч. 1–2. Москва, 1910–14; Метод обучения математике в старой и новой школе: Сб. ст. Москва, 1914; Математика в народной школе (Первая ступень). Москва, 1918; Введение в со­временную методику математики. К., 1925.

Літ.: Рупасов К. К. Ф. Лебединцев // МШ. 1954. № 1; Андронов И. К. Полвека развития школьного математического образования в СССР. Москва, 1967.

В. О. Добровольський

Статтю оновлено: 2016