Лебідь Євген Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лебідь Євген Олександрович

ЛЕ́БІДЬ Євген Олександрович (12. 03. 1960, с. Яблучне Великописарів. р-ну Сум. обл.) – філософ. Канд. біол. (1995), д-р філос. (2009) н. Закін. Сум. пед. ін-т (1982). Учи­телював; у Сум. пед. ун-ті (від 1989, з перервою): 2003–04, 2007–12 – зав. каф. зоології, ана­томії та фізіології людини і тварин, від 2012 – проф. каф. філософії, політології та інновац. соц. технологій. Наук. інтереси: філософія природи та науки, іс­торія філософії, феноменологія.

Пр.: Введение в феноменологию при­роды. К., 2006; Идея природы: концепт и контекст. К., 2007; Философ в мире // Практ. філософія. 2011. № 2; Парадиг­мы философии и концепт «природа» // Філо­софія науки: традиції та інновації. 2013. № 1(7); Плодотворный смех философа, или О принципах китайской классифи­кации // Актуал. пробл. духовності: Зб. наук. пр. Кривий Ріг, 2013. Вип. 14.

А. М. Чорноус

Стаття оновлена: 2016