Лебідь-Юрчик Харитон Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лебідь-Юрчик Харитон Михайлович

ЛЕ́БІДЬ-Ю́РЧИК Харитон Михайлович (1877, Сх. Поділля – 1945, Німеччина) – економіст. Закін. Кам’янець-Поділ. чол. г-зію (нині Хмельн. обл., 1904). Працював у Поділ. казен. палаті, зокрема від 1910 – податк. інспектор Ямпіл. повіту. Був чл. «Просвіти». 1918–19 – дир. департаменту Держ. скарб­ниці Мін-ва фінансів УНР та Української Держави (офіційно затв. на цій посаді гетьманом П. Скоропадським 19 липня 1918), в. о. товариша (заст.) Мі­ністра фінансів УНР (від 29 березня 1918) і товариш Міністра фінансів Української Держави (від 29 квітня 1918), голова Фінанс. (засн. 28 червня 1918) і Бюджет. комісій. Під безпосеред. кер-вом Л.-Ю. розроблено перший в історії незалеж. України держ. бюджет, його підпис як дир. Держ. скарбниці стоїть на перших укр. папер. грошах: 8-ми зразках банкнот (надрук. у Києві й Одесі) та 4-х – облігацій УНР, завдяки чому він був досить відомим серед сучасників (один із героїв роману М. Булгакова «Белая гвардия» мав прізвище Л.-Ю.). Від липня 1919 – приват-доц. каф. фінанс. права, у вересні 1919 – жовтні 1920 – декан правн. ф-ту Укр. ун-ту в Кам’янці-Подільському. 30 вересня 1919 на з’їзді представників кооп. союзів України (звіль­нених тер.) у Вінниці обраний чл. кооп. бюро при Мін-ві нар. госп-ва УНР. Емігрував до Поль­щі, викладав фінанс. право в Укр. нар. ун-ті (відкритий 1921 у м. Ланцут). Від 1926 – доц., зго­дом – проф. Укр. наук. ін-ту в Берліні. Увійшов до ювіл. ком-ту, який створили 1931 укр. науковці з Берліна та Праги для відзначення 30-річчя наук. праці проф. З. Кузелі. Співпрацював з ОУН, був чл. Укр. держ. правління (1941). Досліджував проблеми цукр. пром-сті та бюджет. права. 2004 випущено укр. сувенірну монету із серії «Відомі банкіри України» із зображен­ням Л.-Ю.

Пр.: Сахарная промышленность в России. К., 1909; Распределение дохода и оплата труда в сахарной про­мышленности. Ямполь, 1912; Бюджетове право. Л., 1927; Das erste ukra­inische Statsbudget für das Juhe 1918 // Abhandlungen des Ukrainishen Wissen­schaftlichen Institutes in Berlin. Bd. 2. Berlin, 1929. Літ.: Гнатишак М. Державні гроші України 1917–1920 рр.: Ілюстров. істо­рико-іконогр. нарис. Клівленд, 1974; Гай-Нижник П. П. Лебідь-Юрчик – ди­­ректор Державної скарбниці України в 1917–1919 роках // Вісн. НБУ. 2003. № 9; Його ж. Експедиція заготовок державних паперів і Х. М. Лебідь-Юрчик – установа і людина, що творила грошову систему України // Фінанси України. 2008. № 4.

П. П. Гай-Нижник

Статтю оновлено: 2016