Лебська Тетяна Костянтинівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лебська Тетяна Костянтинівна

ЛЕ́БСЬКА Тетяна Костянтинівна (20. 05. 1947, м. Казань, Татарстан, РФ) – фахівець у галузі харчових технологій. Канд. біол. (1985), д-р тех. (2009) н., проф. (2009). Закін. Казан. ун-т (1971). Відтоді працювала у Поляр. НДІ рибного госп-ва та океанографії (м. Мур­манськ, РФ): 1985–2003 – зав. лаб. біохімії гідробіонтів; 2004–05 – проф. каф. експертизи харч. товарів Київ. торг.-екон. ун-ту; від 2005 – у Нац. ун-ті біоресурсів і природокористування Укра­їни (Київ): від 2010 – зав. каф. технології м’ясних, рибних та морепродуктів. Наук. дослідж.: комплексні технології перероблення гідробіонтів для виготовлення харч., вет. і тех. продукції; інновац. технології харч. продуктів функціонал. призначення на основі прісновод. риб України.

Пр.: Химический состав и биохимические свойства гидробионтов при­брежной зоны Баренцева и Белого мо­рей. Мурманск, 1998; Биохимические особенности и аспекты технологии Баренцевоморского огурца Cucu­maria frondosa. Мурманск, 2001; Технология рыбы и рыбных продуктов. Москва, 2010 (спів­авт.); Біологічно активна добавка «Сквамарин». Особливості хіміч­ного складу і перспективи використан­ня // Товари і ринки. 2010. № 1; Технологія галузі: Навч.-метод. посіб. Ч. 1. К., 2012.

Л. М. Мацейко

Стаття оновлена: 2016