Лев Василь Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лев Василь Михайлович


Лев Василь Михайлович

ЛЕВ Василь Михайлович (07. 02. 1903, с. Старий Яр, нині Яворів. р-ну Львів. обл. – 23. 03. 1991, м. Ріджфілд-Парк, шт. Нью-Джер­сі, США) – літературознавець, мо­вознавець. Д-р філології (1930), д-р габіліт. (1941). Чл. НТШ у США (1947). Навч. у Львів. (таєм.) укр. ун-ті (1922–23), закін. Львів. ун-т (1928). Викладав 1927–39 та 1941–43 в учител. семінарії «Рідної школи», г-зії сестер василіянок і г-зії Малої семінарії у Львові, водночас 1937–39 читав лекції з укр. мови у Львів. ун-ті; 1940–41 – доц. Львів. пед. ін-ту. 1944 емігрував до Польщі, викладав в укр. г-зії у Криниці, згодом – до Австрії, учите­лював в укр. г-зії у Відні. Від 1948 мешкав у США. 1952–58 – асист. проф. коледжу св. Василя у Стемфорді, 1958–72 – проф. історії Європи та європ. мов у жін. коледжі «Мерівуд» у Скрентоні. Водночас 1944–49 та 1963–88 викладав слов’ян. філологію в УВУ у Мюнхені, а також 1963–85 – старослов’ян. та укр. мови в Укр. катол. ун-ті у Римі. Автор праць з історії укр. літ-ри 19–20 ст. та мовознавства, зокрема з питань славістики, істор. лексикології, лінгвостилістики, текстології. Багато уваги приділяв вивченню мови письменників «Руської трійці», Т. Шевченка, І. Франка, Б. Лепкого тощо. Уклав разом з І. Верб’яним «Англійсько-український словник» та «Українсько-англійський слов­ник» (Нюрнберґ, 1947–48).

Пр.: Крехівський Апостол – пам’ят­ка української мови і літератури XVI ст. // Пр. філологічні. Варшава, 1929. Т. 14; Український переклад Хроніки Мартина Бєльського // Пр. Укр. наук. ін-ту. Варшава, 1935. Т. 29; Нарис граматики церковнослов’янської мови. Стемфорд, 1956; Бібліо­графія наукових і публіцистичних праць проф. доктора Романа Смаль-Стоцького // Зап. НТШ. 1963. Т. 177; П’ятдесятиліття УВУ // Укр. книга. 1971. № 3; Сто років праці для науки й нації: Коротка історія Наук. т-ва ім. Шевченка. Нью-Йорк, 1972; Богдан Лепкий, 1872–1941: Життя і творчість. Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1976.

Літ.: Помер проф. д-р В. Лев: Не­­кро­­лог // Свобода. 1991, 23 берез.; Руд­­ницький Л. Василь Лев – невтомний на­­уковець і педагог: Біогр. нарис: Спи­­сок важливіших друк. праць // Зб. пр. і мат. на пошану В. Лева (1903–1991). Л.; Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1996; Кровицька О. Мовознав­ча спадщина професора Василя Лева // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. філол. 2004. Вип. 34, ч. 2.

Статтю оновлено: 2016