Левандовський Леонід Вікторович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Левандовський Леонід Вікторович


Левандовський Леонід  Вікторович

ЛЕВАНДО́ВСЬКИЙ Леонід Вікторович (15. 10. 1952, м. Гайсин Вінн. обл.) – фахівець у галузі харчових технологій. Д-р тех. н. (1995), проф. (2004). Закін. Київ. технол. ін-т харч. пром-сті (1974). Відтоді працював в Укр. НДІ спирту і біотехнології продовол. продуктів: від 1988 – зав. сектору та відділу технології мікроб. синтезу; 2003–13 – зав. каф. біохімії та екол. контролю Нац. ун-ту харч. технологій (обидва – Київ); від 2013 – проф. каф. технології й орг-ції ресторан. госп-ва Київ. торг.-екон. ун-ту. Наук. дослідження: інтенсифікація біотехнол. процесів аероб. та анаероб. ферментації меляси; розроблення технології сумісного вироб-ва спирту і хлібопекар. дріжджів; екологізація технології спирту; удоско­налення процесів ферментатив. деструкції зерн. сировини у ви­роб-ві спирту.

Пр.: Интенсификация биосинтеза дрожжевой биомассы в бродильных производствах (обзор) // Спирт. и ликеро-водоч. пром-сть: Сб. Москва, 1984; Основные принципы технологии сбра­живания мелассы с высоким выходом хлебопекарных дрожжей // Химия и технология пищевых продуктов: Сб. науч. тр. ВНИИ новых видов пищевых продуктов и добавок. К., 1992; Дослідження процесу гідролізу крохмалю зернової сировини в спиртовому виробництві вітчизняними ферментними препаратами // ВАН. 2001. № 7; Біологічна хімія: Підруч. К., 2012; Природоохоронні технології та обладнання: Підруч. К., 2013 (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016