Левашов Сергій Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Левашов Сергій  Васильович

ЛЕВАШО́В Сергій Васильович (05(17). 07. 1857, с. Погоріле Тульської губ., Росія – 29. 06. 1919, Одеса) – лікар-терапевт. Д-р медицини (1880), проф. (1886). Закін. Мед.-хірург. академію у С.-Петербурзі (1878), де був залиш. для підготовки до професор. звання, від 1883 працював приват-доц. клініки внутр. хвороб. 1885–86 перебував у наук. відрядженні у Німеччині та Франції. Зав. каф. факультет. терапії Казан. ун-ту (Росія, 1886–1903); зав. каф. лікар. діагностики з пропедевт. клінікою (1903–04), зав. каф. факультет. терапевт. клініки (1904–14), водночас – декан мед. ф-ту (1907–08), ректор (1908–12) Новорос. ун-ту в Одесі, голова Т-ва рос. лікарів при Ун-ті (1905–12). Очолював організац. ком-т зі створення Одес. вищих жін. мед. курсів (1908–10). Чл.-кор. Париз. терапевт. т-ва (1899). Досліджував нерв. механізми вісцерал. захворювань; виявив, що трофіч. вплив нерв. системи здійснюється че­рез вазомоторні волокна. Експериментально підтвердив гіпотезу про порушення кровотоку у дріб. периферич. судинах як важливий механізм формування аневризм. Запропонував експерим. модель аневризми, яка виникає у результаті знач. місц. коливань артеріал. тиску. Проводив мікробіол. дослідж. висип. тифу. Вивчав питання лікування серц. захворювань, особливості жовчовиділення і секретор. діяльності шлунка під впливом лікув. засобів. Розстріл. чекістами.

Пр.: О влиянии N. Cruralis на просвет кожных сосудов нижней конечности. С.-Пе­тербург, 1879; К методике гемодинамических экспери­ментов // Еженедел. клин. газ. 1881. № 38; К вопросу о влиянии щелочных средств на состав желчи // Там само. 1882. № 19, 21–25, 27, 29, 34–35 (спів­авт.); К учению о трофических нервах // Там само. 1883. № 6, 11, 12; О влиянии повышения кро­вяного давления на эластичность сосудистой стенки и о значении его в эти­ологии аневризматических расширений // Там само. 1884. № 5–8; Современное состояние вопроса об этиоло­гии сыпного тифа // Врач. 1894. № 2, 3.

Літ.: Попелянский Я. Ю., Архангель­ский Г. В. Профессор Сергей Васи­льевич Левашов // Казан. мед. журн. 1991. № 2; Биогр. словарь профессоров ОМУ; Професори О(Н)У.

К. К. Васильєв

Статтю оновлено: 2016