Левенко Борис Олексійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Левенко Борис Олексійович


Левенко Борис Олексійович

ЛЕВЕ́НКО Борис Олексійович (16. 02. 1938, Баку) – вчений-генетик. Д-р біол. н. (1992), проф. (2000). Премія ім. В. Юр’єва НАНУ (2000). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1960). Від 1961 працював у Нац. ботан. саду НАНУ (з пе­рервою): 2004–11 – пров. н. с.; 1967–68 – в Ін-ті ботаніки АН УРСР; 1968–92 – в Ін-ті молекуляр. біології і генетики АНУ: від 1986 – ст. н. с.; 1992–2004 – в Ін-ті фізіології рослин і генетики НАНУ (усі – Київ): від 1993 – зав. лаб. генет. інженерії, від 1998 – зав. однойм. відділу. Від 2011 мешкає у США. Наук. дослідження: питання радіац. генетики, цитогенет. структура популяцій клітин, одержаних від рос­лин різної плоїдності, під впливом хім. сполук, при довгострок. культивуванні в умовах ізольов. культури, у рослин-регенерантів та їхнього потомства. Отримав рослини родини бобових з підвищеним вмістом дефіцит. амінокислоти метіоніну, довів збереження цієї ознаки в потом­стві і під час гібридизації. Створив міжвид. гібриди культур. і татар. гречки, що відіграло важ­ливу роль у виведенні самофертил., стійких до посухи та захворювань її сортів.

Пр.: Хлорофильные мутации как по­казатель генетической защиты при гам­ма-облучении ячменя // Генетика. 1968. № 3 (спів­авт.); Фиксация молекулярного азота клубеньковыми бактериями люпина в ассоциации с клетками табака и пшеницы // Докл. АН СССР. 1976. Т. 230, № 4 (спів­авт.); Перенос генов и проблемы трансгенных растений // ФиБКР. 1998. Т. 30, № 2; Генетически модифицированные (трансгенные) рас­тения. К., 2010; Трансгенні культури у світі та Україні // Вісн. НАНУ. 2011. № 9.

Статтю оновлено: 2016