Левитська Аліна Олександрівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Левитська Аліна  Олександрівна

ЛЕВИ́ТСЬКА Аліна Олександрівна (25. 01. 1946, м. Конотоп Сум. обл.) – математик, кібернетик. Д-р фіз.-мат. н. (1992). Держ. премія Укра­їни у галузі н. і т. (2009). Закін. Київ. ун-т (1970). Відтоді працювала інж.-математиком на з-ді «Арсенал»; 1972–96 та від 2003 – в Ін-ті кібернетики НАНУ: 1992–96 та від 2003 – пров. н. с.; 1995–97 – проф. Військ. ін-ту упр. і зв’язку; 1998–2003 – проф. Міжнар. Соломонового ун-ту (усі – Київ). Напрями наук. дослідж.: системи випадк. рівнянь над скінченими алгебраїч. структурами та проблемами ком­бінатор. аналізу; теорія інваріантності для систем випадк. рівнянь над довіл. скінченими кільцями і заг. метод дослідж. ймовірніс. характеристик таких систем.

Пр.: Вероятность совместности сис­темы случайных линейных уравнений над конечным кольцом // Теория вероятности и ее применения. 1985. Т. 30, № 2; Избранные задачи вероятностной комбинаторики. К., 1986 (спів­авт.); Теореми інваріантності для рангу випадкової булівої матриці з фіксованим числом одиниць у рядках // Доп. АН УРСР. 1991. № 9; Решение проблемы инвариантности вероятностных харак­теристик заведомо совместных систем случайных нелинейных уравнений над конечным коммутативным кольцом с единицей // КСА. 2010. № 3; Одна комбинаторная задача в классе дво­ичных векторов заданого веса // Там само. 2012. № 6.

А. І. Куляс

Стаття оновлена: 2016