Левитський Леонід Макарович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Левитський Леонід Макарович


Левитський Леонід Макарович

ЛЕВИ́ТСЬКИЙ Леонід Макарович (08(20). 03. 1892, м. Богуслав, нині Київ. обл. – після 1960, за деякими да­ними – 1973) – лікар-терапевт, освітній діяч. Д-р мед. н. (1954). Навч. у Богуслав. і Київ. духов. уч-щах, Київ. духов. академії, закін. Варшав. ун-т (1914). У 1915 здобув ступ. канд. природн. н. Викладав у Нікопол. (нині Дні­проп. обл.) і 1-му Київ. комерц. уч-щах; від 1918 – приват-доц. Укр. ун-ту (Київ). 1920 вступив до КП(б)У. Відтоді – зав. Київ. губерн. відділу нар. освіти; 1921–27 – ректор і політ. комісар Київ. мед. ін-ту; від 1927 – співроб. низки комісій, заст. кер. т. зв. парт. частини Президії ВУАН; во­дночас від 1921 – представник Наркомату освіти УСРР при ВУАН; від 1922 – голова Київ. бюро Наук. ком-ту «Укрголовпрофосвіти» (ініціював створення у Києві низки н.-д. каф. як парт. альтернативи ВУАН). Вважався фа­ктич. Президентом ВУАН, після смерті Д. Заболотного відіграв ключову роль у призначенні на його посаду О. Богомольця. Від 1930 – заст. дир. Ін-ту експерим. біології і патології Наркомату охорони здоров’я УСРР (Київ). 1933 виключений із партії як «класовий ворог, буржуазний націоналіст, дворушник (затаював у минулому своє соцпоходження – син попа), що, пролізши до партії на керівну роботу для зриву соцбудівництва, добирав на керівну радянську роботу класово-ворожі націоналістичні елементи». 1934 висла­ний на 3 р. до Казахстану. Від 1936 жив і працював у м. Саратов (РФ); від 1941 – ст. н. с. клініки лікув. харчування Ін-ту харчуван­ня АМН СРСР (Москва). Досліджував проблеми лікув. харчування при ожирінні. 1957 реабіліт. і поновлений у партії. Від поч. 1960-х рр. – на пенсії.

Пр.: Терапия легочных кровотечений // Укр. мед. вісті. 1928. № 3–4; Polycythaemia rubra s. vera (morbus Vaqu­ez-a) // Зб. пам’яті акад. Т. Яновського. К., 1930; Ожирение. (Патогенез, клиника, лечение). Москва, 1957; 1964 (спів­авт.).

Літ.: Дудник А. М. Перетворимо Все­українську Академію наук на справжній центр більшовицької науки // Проле­тар. правда. 1933, 3 серп.; Москаленко В. Ф., Ляхоцький В. П. Таврований епохою // Наук. вісн. Нац. мед. ун-ту. 2006. № 1; Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління. Т. 2. Дрого­бич, 2013.

ДА: ЦДАВО України. Ф. 263, оп. 1, спр. 40 541.

Статтю оновлено: 2016