Костицький Михайло Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Костицький Михайло Васильович

КОСТИ́ЦЬКИЙ Михайло Васильович (14. 01. 1948, с. Заріччя Надвірнян. р-ну Станіслав., нині Івано-Фр. обл.) – правознавець. Брат В. Костиць­кого. Д-р юрид. н. (1990), проф. (1994), акад. НАПрНУ (1993), чл.-кор. НАПНУ (1992). Нар. депутат України (1994–96). Орден «За за­слуги» 3-го (2002) і 2-го (2008) ступ. Закін. Львів. (1971) і Моск. (1982) ун-ти. Від 1973 працював у Львів. ун-ті: 1990–94 – декан юрид. ф-ту, водночас 1991–94 – зав. каф. психології; 1995–97 – проректор з наук. роботи, від 2005 – проф. каф. філософії пра­ва і юрид. логіки Нац. академії внутр. справ (Київ); 1996–2005 – суддя Конституц. Суду України (признач. ВР України). У ВР Укра­їни 2-го скликання – голова підкомісії з правової політики і законодав. передбачень Комісії з питань правової та судово-правової політики. Наук. дослідж.: інформ. і психол. особливості по­передження злочинів та правопо­рушень; проблеми використан­ня спец. психол. знань у юрисдикц. процесі, укр політико-пра­вової думки, конституц. юстиції та права, юрид. психології; концептуал. засади філософії права.

Пр.: Введение в юридическую психо­логию: методологические и теорети­ческие проблемы. К., 1990; Екологічна етика і психологія людини. Л., 1992 (спів­авт.); Військово-юридична психологія: Навч. посіб. Хм., 1999 (спів­авт.); Юридична психологія: Навч. посіб. К., 2000; 2007 (спів­авт.); Про зміст, предмет і завдання філософії права // Правове забезпечення діяльності міліції (поліції). Історія, сучасні проблеми, між­нар. досвід: Зб. наук. пр. К., 2006; Філо­софські та психологічні проблеми юрис­пруденції: Вибр. наук. пр. Чц., 2008.

О. М. Джужа

Стаття оновлена: 2014