Левицький Володимир Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Левицький Володимир Йосипович

ЛЕВИ́ЦЬКИЙ Володимир Йосипович (31. 12. 1872, Тернопіль – 14. 07. 1956, Львів) – математик, фундатор української фізико-математичної термінології, громадський діяч. Син Йосипа, брат Юліана Левицьких. Дійс. чл. НТШ (1899; у 1926–32 – заст. голови, 1932–34 – голова). Учасник 1-ї світ. вій­ни у складі австр. армії (1915–18 – у рос. полоні). Закін. Львів. ун-т (1894). Відтоді викладав математику в г-зіях Львова та Тернополя. 1900 склав доктор. іспити з математики та філософії, а у наступ. році здобув доктор. ступ. з філософії й отримав держ. стипендію на стажування у Ґеттінґен. і Берлін. ун-тах. 1919–24 – інспектор серед. шкіл, 1924–30 – фаховий інструктор математики та фізики в г-зіях Львів. шкіл. округу; водночас 1919–25 – викл. математики та космографії Львів. таєм. укр. ун-ту; 1939–41, 1944–47 – проф. Львів. пед. ін-ту; водночас 1940–41, 1944–53 – проф., 1945–48 – зав. каф. матем. аналізу Львів. ун-ту. 1918 – голова термінол. комісії, від 1921 – кер. матем.-природописно-лікар. секції НТШ. Постій. ред. «Збірник праць» (в 32 т., 1897–1939) та «Zitzungbe­richte» («Повідомлень»; в 28 зошитах, 1924–39) матем.-приро­дописно-лікар. секції НТШ. За актив. участі К. Студинського та Л. були налагоджені творчі зв’язки та співпраця, насамперед у галузі термінології та наук. мови, НТШ і АН УРСР. Був одним із засн. і першим писарем укр. спорт. т-ва «Сокіл»; секретарював також в Укр. пед. т-ві. Наук. діяльність почав ще зі сту­дент. років під кер-вом проф. Ю. Пузини. Його інтереси стосувалися питань теорії аналіт. функцій, еліптич. модуляр. функ­цій, неперерв. дробів, інтерполяцій. формул, властивостей сте­пеневих рядів та ін. Розглядав також деякі питання диференціал. рівнянь, матем. фізики, гео­метрії та астрономії. Завдяки йому укр. вчені Сх. Галичини вперше познайомились з працями С. Ковалевської, принципами геометрії Лобачевського. М. Кравчук назвав Л. «основоположником матем. культури нашого народу».

Пр.: Про симетричні вираження вар­тостей функції mod.m // Зап. НТШ. 1894; Еліптичні функції модулові // Там само. 1895. Т. 7; Додатки до термінології математичної // Там само; Про переступ чисел е і π // Там само. 1897. Т. 1; Альгебра для висших кляс середніх шкіл. Л., 1906. Ч. 1; 1908. Ч. 2 (спів­авт.); Фізика для висших кляс середніх шкіл. Л., 1912; До теорії евольвент // Зап. НТШ. 1922. Т. 21.

Літ.: Чайковський М. Діяльність ма­­тематично-природнописно-лікарської секції та її директора й редактора перших 25 томів «Збірника» д-ра Володи­мира Левицького // Зб. Матем.-приро­дописно-лікар. секції Наук. т-ва ім. Т. Г. Шевченка. Л., 1927. Т. 26; Хобзей П. К. Основоположник математичної культури нашого народу: (Володимир Левиць­кий) // Аксіоми для нащадків. К., 1991; Возняк Г. Володимир Левицький – видатний український математик. Т., 1997.

В. О. Добровольський

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
В. О. Добровольський . Левицький Володимир Йосипович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=53759 (дата звернення: 20.04.2021)