Левицький Євген Леонідович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Левицький Євген Леонідович


Левицький Євген Леонідович

ЛЕВИ́ЦЬКИЙ Євген Леонідович (12. 06. 1949, Київ) – біохімік. Д-р біол. н. (1993). Закін. Київ. ун-т (1972). Працював в Ін-ті молекуляр. біо­логії і генетики АН УРСР (1971–74); Ін-ті геронтології АМН СРСР (обидва –Київ, 1975–87); Київ. мед. ін-ті (1987–88); Ін-ті фармакології та токсикології АМНУ (1988–2007): ст. н. с., пров. н. с.; від 2007 – пров. н. с. Ін-ту біохімії НАНУ (обидва – Київ). Гол. ред. ж. «Современные про­бле­мы токсикологии» (1998–2009). Вивчає неспецифічну дію нуклеїн. кислот вірусів бактерій на клітини ссавців та механізми реплікації ядер. ДНК у процесі старіння; молекулярні механізми генотоксич. дії низки ксенобіотиків, зокрема тетрахлоретану, роль процесів перекис. окислен­ня ліпідів хроматину в реалізації цієї дії. Співавтор словника-довідника «Лікарські препарати» (К., 1997), розділу в кн. «Генети­ческая медицина» (О., 2008).

Пр.: Біохімічні та молекулярно-біологічні механізми хімічної загибелі клі­тин за ураження високотоксичними ксенобіотиками // БМВ. 2005. Т. 9, № 2; Влияние производного хиназолина на экспрессию генов раннего реагирования, процессы свободнорадикального окисления в тканях головного мозга при хроническом иммобилизационном стрессе // Соврем. пробл. токсикологии. 2007. № 2; Молекулярні механізми загибелі клітини за дії біоцидних ксенобіотиків: вільні радикали, некроз, апоптоз // УБЖ. 2010. Т. 82, № 4 (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016