Левицький Іван Юрійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Левицький Іван Юрійович


Левицький Іван Юрійович

ЛЕВИ́ЦЬКИЙ Іван Юрійович (07. 07. 1932, с. Се­лець Народиц. р-ну, нині Житомир. обл. – 24. 11. 2013, Харків) – картограф. Канд. тех. (1964), д-р геогр. (1973) н., проф. (1976). Засл. діяч н. і т. України (1992). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1955), де 1957–79 й працював: 1974–79 – зав. каф. геодезії і картографії (був також деякий час деканом ф-ту заоч. освіти та проректором з заоч. освіти). 1955–57 – викл. Житомир. техні­куму землевпорядкування; 1979–89 – проф., 1989–2007 – зав. каф. фіз. географії та картографії, 2007–13 – проф. каф. екології та неоекології Харків. ун-ту. Засн. харків. наук. картогр. шко­ли. Розробив наук. основи комп­лекс. с.-г. картографування; вніс знач. доробок у розвиток теорії еколого-природоохорон. картографування, методики структурно-логіч. моделювання й об­ґрунтування змісту картогр. творів цієї тематики; ініціатор і організатор соціол. дослідж. в картографії; займався формуванням теор.-метод. основ комп­лекс. темат. картографування ре­гіонів України. Співавтор кн. «Два століття пізнаємо Землю: З історії кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» (Х., 2005).

Пр.: Научные основы комплексного сельскохозяйственного картографирования. Москва, 1975; Геодезия с основами землеустройства. Москва, 1977 (спів­авт.); Охрана природы и использование природных ресурсов в советских и зарубежных атласах: тематика и условные знаки. Москва, 1986 (спів­авт.); Атласное картографирование охраны природы и использования при­родных ресурсов. Анализ карт зару­бежных атласов. Москва, 1987 (спів­авт.); Атласное картографирование охраны природы и использования природных ресурсов. Анализ карт советских атласов. Москва, 1988 (спів­авт.); Решение задач по географическим картам. Москва, 1996 (спів­авт.); Українсько-російський картографічний словник. К., 1997 (спів­авт.); Інтернет: терміни і визначення та сайти з картографії і гео­інформатики. К., 2003 (спів­авт.).

Літ.: Поздравляем юбиляра // Геоде­зия и картография. 1992. № 7; Костри­ця М. Ю., Костриця Н. С. Видатний кар­тограф І. Ю. Левицький – наш земляк // Мат. Всеукр. наук.-крає­зн. конф. Ж., 1996; Костриця М. Ю. Проміжна віха життя педагога і вченого (до 65-річчя І. Ю. Левицького) // Мат. 3-го Міжнар. наук.-метод. семінару викладачів то­­пографії та картографії ун-тів. Х., 1997; Костриця М. Ю., Омельчак П. П., Сосса Р. І. Педагог, учений, громадянин: І. Ю. Левицький. Ж., 2007.

Статтю оновлено: 2016