Левич Яким Давидович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Левич Яким Давидович

ЛЕ́ВИЧ Яким Давидович (16. 02. 1933, м. Кам’янець-Подільський, нині Хмельн. обл.) – графік, живопи­сець. Батько О. Левича. Чл. НСХУ (1967). Закін. Київ. худож. ін-т (1961; майстерня С. Григор’єва). На поч. 1960-х рр. – графік та ілюстратор дит. літ-ри у вид-ві «Веселка»; від 1974 – гол. худож. ред. ж. «Малятко» (обидва – Київ). У 1970-і рр. ілюстрував дит. повісті Г. Тютюнника. Учасник респ., всесоюз. мист. виставок від 1958. Картини Л. не експонували 1970–85. Персон. – у Києві (1999, 2003, 2010). Один із провід. представників укр. андеґраунду кін. 1960 – 1-ї пол. 80-х рр. Еволюція творчості Л. характерна для покоління шістдесятників, яке в умовах кризи соцреалізму шукало мож­ливостей для мист. самопрояву. Ранні роботи написані в дусі рад. темат. картини («В обложе­ному місті», 1958; «1941», 1965; «На захист революції», 1968). У серед. 1950-х рр. розробив влас­ну концепцію живопису, що поєднує жанровість сюжет. мотиву із багатошаровим тонал. кольорописом та ускладненою живопис. просторовістю. Підкреслено автор. манера, метафор. образність та коло сюжетів, далеких від соцреаліст. тематики, спричинили «неофіц.» статус художника. Програмними у твор­чості Л. стали картини «Трамвайчик» (1959), «Київський похорон» (1970), цикл «Біблійний» («Диспут», «Нагірна проповідь», «Йов», «Туманний ранок»; усі – 1967–72), «чорні» полотна («Хво­рий собака», «Сліпий», «Бесіда», «Жниця»; усі – кін. 1960 – поч. 70-х рр.). Автор скульптур. рельєфів пам’ят. знака «Менора» у Бабиному Яру в Києві (1991, спільно із сином, арх. Ю. Паскевич). Деякі роботи зберігаються у НХМ (Київ), Музеї історії міста Києва, Сум. ХМ, Музеї мист-в Дж.-В. Циммерлі (м. Нью-Брансвік, шт. Нью-Джерсі, США).

Літ.: Скляренко Г. Світло і тінь на тлі пейзажу // Київ. 1994. № 10; Склярська М. Київський художник Яким Левич // Хроніка–2000. 1998. Вип. 21–22; Скляренко Г. Яким Левич: живопис на перехресті часу. К., 2003; Диалог с экраном: Рисунки с телевизора худож­ника Акима Левича: [Каталог. К., 2007]; Яким Левич. Живопис: Альбом. К., 2010; Аким Левич: [Альбом]. К., 2015.

Г. Я. Скляренко

Стаття оновлена: 2016