Левіна Марія Єфремівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Левіна Марія Єфремівна

ЛЕ́ВІНА Марія Єфремівна (06. 04. 1911, Харків – 15. 01. 1990, там само) – фахівець у галузі турбобудуван­ня. Д-р тех. н. (1971), проф. (1973). Закін. Харків. технол. ін-т (1932), де відтоді й працювала (нині Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т») на каф. турбінобудування (1971–90 – проф.). Брала участь у ство­ренні першої в СРСР газової турбіни, 1943–45 – у проектуван­ні газотурбін. двигуна ДТ-43 для танків. Однією з перших розро­била теорію просторової течії у турбін. ступенях, запропонувала і впровадила у практику турбінобудування нові ступені зі зменшеним градієнтом реактивності. Керувала розробленням схем газотурбін. установок для мор. суден (від 1945), експерим. дослідж. камер згоряння газових турбін (1947–51), дослідж. аеро­динаміки проточ. час­тини турбін з урахуванням просторових явищ (від 1952).

Пр.: Расчет пространственного двух­параметрического потока в ступени с произвольными меридиальными границами // Энергет. машиностроение. 1966. Вып. 1; Влияние геометрических характеристик турбинной ступени на радиальный градиент реактивности (10 с.) // Теплоэнергетика. 1966. № 11; Исследование ступеней с обратной за­круткой сопловых лопаток // Там само. 1970. № 4; Разработка и исследование высокоэффективных турбинных ступеней с минимальной периферийной утечкой // Там само. 1986. № 2 (усі – спів­авт.).

Б. І. Фролов

Статтю оновлено: 2016