Левіна Цецилія Олександрівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Левіна Цецилія  Олександрівна

ЛЕ́ВІНА Цецилія Олександрівна (15(28). 03. 1904, Одеса – 13. 03. 1978, там само) – лікар-терапевт. Д-р мед. н. (1939), проф. (1943). Засл. діяч н. УРСР (1964). Держ. нагороди СРСР. Закін. Одес. мед. ін-т (1925), де відтоді й працювала (з перервою під час 2-ї світ. вій­ни): 1945–48 – зав. каф. факультет. терапії, 1948–50 – зав. каф. факультет. і шпитал. терапії, 1950–74 – зав. ка­ф. пропедевтики внутр. хвороб; водночас 1931–35 – зав. каф. діагностики внутр. хвороб Всеукр. мед.-аналітич. ін-ту. 1941 – зав. каф. факультет. терапії Сталінгр. мед. ін-ту (нині Волгоград, РФ); 1942–43 – проф., 1943–45 – зав. каф. шпитал. те­рапії Ташкент. мед. ін-ту. Вивча­ла патогенез, клініку, питання лікування і профілактики серц.-судин. захворювань, взаємо­зв’яз­ки функціон. патологій сис­теми крові та серця, роль нерв. системи у патогенезі гіпертон. і коронар. хвороб, ефективність нових гіпотензив. та спазмолітич. лікар. засобів.

Пр.: Материалы к изучению образования и разрушения эритроцитов при сердечно-сосудистой недостаточности. О., 1940; О патогенезе и некоторых ме­тодах лечения гипертонической болезни // ВД. 1960. № 7; Клиническое испытание при стенокардии спазмолитического средства эринит // КМ. 1962. № 5 (спів­авт.); Профилактическая терапия гипертонической болезни и стенокардии. К., 1970; О возможно­сти ошибочной трактовки электро­кар­диограмм при коронарной недостаточности // ВД. 1971. № 6 (спів­авт.).

Літ.: Цецилия Александровна Леви­на (К 60-летию со дня рожд.) // ВД. 1965. № 2; Коноваленко А. В., Закатова Л. В., Зозуля В. А., Луки Л. Г. Ц. А. Левина как врач, ученый, педагог // Актуал. вопр. ревматологии: Мат. научно-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. акад. М. Ясиновского. О., 1999; Биогр. словарь профессоров ОМУ.

К. К. Васильєв

Стаття оновлена: 2016