Левінзон Давид Іделійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Левінзон Давид Іделійович

ЛЕВІНЗО́Н Давид Іделійович (18. 04. 1935, м. Шаргород Вінн. обл.) – фахівець у галузі фізики напівпровідників і діелектриків. Д-р тех. н. (1983), проф. (1986). Закін. Чер­нів. ун-т (1958). Працював 1959–86 на Запоріз. титано-магнієвому комбінаті: 1971–72 – нач. фіз. лаб., 1972–78 – нач. центр. н.-д. лаб. германію, 1978–86 – нач. центр. н.-д. лаб. структур, германію та фіз. вимірів; 1986–90 – зав. каф. напівпровідників та діелектриків, 1990–98 – зав. каф. компонентів і матеріалів електрон. техніки, 1998–2001 – зав. каф. фіз. та біомед. електроніки Запоріз. інж. академії; 1994–2000 за сумісн. – заст. дир. НДІ титану; 2001–13 – зав. каф. електроніки й інформатики, водночас 2001–10 – зав. каф. фіз. та біомед. електроніки, 2010–13 – 1-й заст. дир. Ін-ту упр., 2009–11 – проректор з наук.-метод. роботи Класич. приват. ун-ту (обидва – Запоріжжя); від 2013 – проф. каф. інформ.-управляючих сис­тем Кременчуц. ун-ту (Полтав. обл.). Напрями наук. діяльності: фізика і технологія напівпровідник. матеріалів та структур, метрологія напівпровідників, одержання профільов. напівпро­відник. матеріалів, германій. та кремній. епітаксій. структур, до­слідж. та одержання гетероперехід. фотоелектрич. перетворювачів.

Пр.: Получение профилированных кристаллов и изделий для электронной техники. К., 1993 (спів­авт.); Основы метрологии полупроводников. З., 2001; Современные направления электро­ни­ки. З., 2003; Физические основы элек­тронного материаловедения. З., 2003; Исследование природы радиационных нарушений при облучении кремния ионами бора. Св., 2012 (спів­авт.); Моделирование распределения примесей при получении сильнолегиро­ванных приборных слоев кремния с использованием высокоэнергетических обработок. Иваново, 2013 (спів­авт.).

Літ.: К 70-летию Давида Иделевича Левинзона // Складні системи і процеси. 2005. № 1(7).

З. А. Ніконова

Стаття оновлена: 2016