Левінтон Жанна Борисівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Левінтон Жанна Борисівна

ЛЕВІНТО́Н Жанна Борисівна (12. 03. 1938, Київ) – фахівець у галузі товарознавства харчових продуктів. Канд. тех. (1975), д-р біол. (1988) н., проф. (1991). Закін. Донец. торг.-екон. ін-т (1961). Працювала 1962–64 викл. Респ. кооп. технікуму; 1964–71 – в Укр. НДІ торгівлі і громад. харчування; 1971–95 – в Укр. НДІ харчування (усі – Київ): зав. лаб., заст. дир. з наук. роботи. Від 1995 мешкає у Німеччині. Наук. дослідж.: мед.-біол. оцінювання нових нетрадиц. джерел харч. речовин; розроблення й уніфікація методів вивчення харч. та біол. цінності продуктів харчування і продовол. сировини; гігієн. експертиза харч. продуктів; гігієна мор. продуктів. Авторка розділів у підручнику «Гігієна харчування з основами нутриціології» (К., 1990) та кн. «Пищевая ценность и токсикология продуктов моря (обзор)» (Москва, 1990).

Пр.: Новые продукты для детского питания // Пищевая пром-сть. 1983. № 1; Характеристика липидов некото­рых видов мезопелагических рыб // Вопр. питания. 1986. № 6; Гигиеничес­кая экспертиза пищевых продуктов. К., 1989; Полиакриламид в животноводстве. К., 1990 (усі – спів­авт.).

Г. С. Петрунь

Стаття оновлена: 2016