Левітан Борис Мойсейович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Левітан Борис  Мойсейович

ЛЕВІТА́Н Борис Мойсейович (07. 06. 1914, м. Бердянськ Таврій. губ., нині Запоріз. обл. – 04. 04. 2004, м. Міннеаполіс, шт. Міннесота, США) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1940), проф. (1941). Ленін. премія (1962). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Харків. ун-т (1936), де 1938–41 й працював. 1944–72 – проф. Моск. артилер. академії; водночас від 1961 – проф. Моск. ун-ту. Знач. цикл праць присвяч. побудові теорії операторів узагальненого зсуву та її застосуванням. Подав аксіоматику таких операторів, встановив зв’язок цієї теорії з гіперкомплекс. системами, ви­вчав конкретні типи операторів узагальненого зсуву.

Пр.: Разложение по собственным функциям дифференциальных уравнений второго порядка. Москва; Ленинград, 1950; Почти периодические функции. Москва, 1953; Операторы обобщенного сдвига и некоторые их приложения. Москва, 1962; Теория опе­­раторов обобщенного сдвига. Москва, 1973; Обратные задачи Штурма–Лиувилля. Москва, 1984; Операторы Штир­лен–Лиувилля и Дирака. Москва, 1988.

Літ.: Ахиезер И., Марченко В. Борис Моисеевич Левитан (к 50-летию со дня рожд.) // УМН. 1965. Т. 20, вып. 3; Гаси­мов М., Крейн М., Левин Б., Марчен­ко В., Саргсян Н., Соболев С. Борис Моисеевич Левитан (к 70-летию со дня рожд.) // Там само. 1985. Т. 40, вып. 2; Рыжий В. С. Из истории механико-ма­тематического факультета Харьковско­­го университета. Х., 2014.

В. О. Добровольський, В. С. Рижий

Стаття оновлена: 2016