Костіков Андрій Олегович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Костіков Андрій Олегович


Костіков Андрій Олегович

КО́СТІКОВ Андрій Олегович (13. 12. 1969, Харків) – фахівець у галузі теплофізики та теплоенергетики. Д-р тех. н. (2011), чл.-кор. НАНУ (2018). Держ. премія України в галузі н. і т. (2008), премія АН України, Білорусі і Молдови (2012). Закін. Моск. авіац. ін-т (1992). Відтоді працює в Ін-ті проблем машинобудування НАНУ (Харків): від 2012 – пров. н. с. відділу моделювання та ідентифікації теплових процесів; за сумісн. від 1998 викладає у Нац. аерокосміч. ун-ті «Харків. авіац. ін-т» (від 2012 – проф. каф. аерокосміч. теплотехніки) та від 2011 – у Харків. ун-ті (від 2012 – проф. каф. теплофізики та молекуляр. фізики). Наук. дослідження: матем. моделю­­вання процесів теплообміну, ком­­п’ютерне моделювання, обернені задачі теплообміну, методи оптимізації.

Пр.: Повышение энерго­­эффектив­­ности работы турбоустановок ТЭС и ТЭЦ путем модернизации, реконструкции и совершенствования режимов их эксплуатации. К., 2008 (співавт.); Тепловое состояние вентилируемого контейнера хранения отработавшего ядерного топлива в условиях натекания внешнего воздушного потока // Ядерна фізика та енергетика. 2009. Т. 10, № 2 (співавт.); Получение устой­­чивых решений геометрических обрат­­ных задач теплопроводности за счет параметризации искомых характерис­­тик // Пробл. машиностроения. 2009. Т. 12, № 4; Параметрическая и функциональная идентификация тепловых процессов // Там само. 2011. Т. 14, № 3 (співавт.); Безопасность сухого хране­­ния отработавшего ядерного топлива. Х., 2013 (співавт.).

Статтю оновлено: 2018