Левкіна Руслана Володимирівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Левкіна Руслана Володимирівна

ЛЕ́ВКІНА Руслана Володимирівна (26. 10. 1968, с. Більшовик Первомай. р-ну Херсон. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2014). Закін. Харків. ун-т (1991). Відтоді працюва­ла в Ін-ті овочівництва і баштан­ництва УААН (м. Мерефа Харків. р-ну Харків. обл.); від 1999 – у Харків. тех. ун-ті с. госп-ва: від 2015 – проф. каф. економіки та маркетингу. Наук. дослідж.: стра­тег. упр. діяльністю аграр. підпр-в, сталий розвиток підпр-в овочепродукт. підкомплексу, ринк. від­носини, зовн.-екон. діяльність.

Пр.: Ринкова система України: стан та перспективи розвитку. Х., 2011 (спів­авт.); Стратегічне управління виробничою діяльністю підприємств овочівництва: теорія, методологія, практика. Хн., 2013; Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика. Ч. 1. Умань, 2013 (співавт.); Основні пріоритети роз­витку АПК України у контексті економіч­ної, продовольчої та енергетичної без­пеки країни. Ч. 2. Умань, 2014 (спів­авт.).

В. М. Онегіна

Стаття оновлена: 2016