Левков Сергій Петрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Левков Сергій  Петрович

ЛЕВКО́В Сергій Петрович (06. 10. 1951, м. Умань Київ., нині Черкас. обл.) – фахівець у галузі автоматизованих систем керування. Д-р тех. н. (1992). Закін. Київ. політех. ін-т (1975). Працював 1975–76 та 1979–96 в Ін-ті кібернетики НАНУ: 1992–96 – пров. н. с. відділу синтезу систем автоматич. керування; 1996–2012 – пров. н. с. відділу приклад. неліній. аналізу Ін-ту приклад. систем. аналізу Мін-ва освіти і науки України та НАНУ (обидва – Київ); від 2012 – проф. Тех. ун-ту Нью-Джерсі (м. Нью-Йорк, США). Наук. інтереси по­в’язані з теорією керування та матем. моделюванням.

Пр.: Системный анализ геополитических отношений // Стохастич. оптимизация и информ. технологии: Сб. науч. тр. К., 1994; О нейросетевом подходе в анализе геополитических процессов // Докл. НАНУ. 1997. № 5; On blow- up solutions in turbulence // Phys. Lett. A. 1997. Vol. 235; Associative Memory Approach Modeling Stock Mar­ket Trading Patterns // System Research and Informational Technologies. 2007. № 4 (усі – спів­авт.).

О. С. Макаренко

Стаття оновлена: 2016