Левовицький Тадеуш - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Левовицький Тадеуш

ЛЕВОВИ́ЦЬКИЙ Тадеуш (02. 07. 1942, с. Нагірянка Чортків. р-ну Терноп. обл.) – педагог. Д-р гуманіст. н. у галузі педагогіки (1972), д-р габіліт. (1977), іноз. чл. НАПНУ (2000). У 1945 разом із батьками емігрував до Польщі, мешкав у Лодзі, від 1951 – у Варшаві. Закін. Варшав. ун-т (1968), де відтоді й працює: 1977–81 – декан, від 1982 – надзвич., від 1989 – звич. проф.; водночас 1981–85 – заст. дир. Ін-ту наук. політики та вищої школи; 1985–89 – дир. Ін-ту пед. дослідж.; 1989–2009 – зав. каф. заг. дидактики Сілез. ун-ту; 1995–2002 – засн. і ректор, від 2003 – почес. кер. Вищої пед. школи Спілки польс. вчителів. Голова Ком-ту пед. наук Польс. АН (1993–2007). Почес. д-р Житомир. ун-ту, почес. проф. Хмельн. гуманітарно-пед. академії, Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка. Співред. польс.-укр. щорічника «Професійна освіта: педагогіка і психологія» (від 2008). Брав участь в орг-ції польс.-укр. наук. форумів, конф. і методол. семінарів у Києві, Львові, Житомирі, Черкасах та ін. Наук. дослідж. з педагогіки ВШ, заг. та порівнял. педагогіки, філософії педагогіки, проблем індивідуалізації навч., навч. обдарованих дітей.

Пр.: Psychologiczne różnice indywidu­alne a osiagnięcia uczniów. Warszawa, 1975; Indywidualizacja kształcenia. Dyda­ktyka różnicowa. Warszawa, 1977; Proces kształcenia w szkole wyższej. Poznań, 1988; O tożsamości, kondycji i powinno­ściach pedagogiki. Warszawa; Radom, 2007; Професійна підготовка і праця вчителів. К.; Маріуполь, 2011.

Літ.: Шоробура І. М., Телячий Ю. В. Подолянин Тадеуш Левовицький – ви­­датний польський учений, педагог // Освіта, наука і культура на Поділлі. Кам’янець-Подільський, 2011. Т. 17; Тадеуш Левовицький – учений, педагог, громадський діяч: Бібліогр. покажч. К., 2012.

Н. Г. Ничкало

Стаття оновлена: 2016