Левуш Сергій Сидорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Левуш Сергій Сидорович

ЛЕ́ВУШ Сергій Сидорович (01. 04. 1935, с. Соловичі Турій. р-ну Волин. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1986), проф. (1989). Закін. Львів. політех. ін-т (1963). Відтоді працював у Борислав. філії Держ. НДПІ хлор. пром-сті (Львів. обл., 1963–86): зав. лаб. (1979–86); від 1986 – у Нац. ун-ті «Львів. політехніка»: зав. (1986–2002), від 2002 – проф. каф. охорони праці. Наук. дослідж.: високотемператур. піроліз вуглеводнів C1–C7 з метою отримання ацетилену та етилену; розроблення тех­нології отримання альдегідів у газовій та рідкій фазах; підвищення рівня техноген. та екол. безпеки хім., нафтохім. і нафтоперероб. вироб-в.

Пр.: Образование уксусного ангидрида при окислении ацетальдегида надуксусной кислотой в присутствии гомогенных катализаторов // УХЖ. 1985. Т. 51, № 11; Застосування ксилолу та н-октану при розділенні компонентів оксидату окислення кротонового альдегіду // Хімія, технологія речовин та їх застосування: Зб. наук. пр. Л., 2000. № 388; Вплив води на селективність утворення аліфатичних перкислот С2–С4 при рідкофазному каталітичному оки­сненні альдегідів // Там само. 2011. № 700; Кінетичні закономірності взаємодії пероцтової кислоти з ацетальдегідом в газовій фазі // Там само. 2012. № 726; Аналіз кінетики газофазного окиснення ацетальдегіду і вибір реактора одержання пероцтової кислоти // ХПУ. 2013. № 3(116) (усі – спів­авт.).

Б. Л. Рубльов, О. В. Шишка

Стаття оновлена: 2016