Левченко Геннадій Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Левченко Геннадій Васильович


Левченко Геннадій Васильович

ЛЕ́ВЧЕНКО Геннадій Васильович (08. 12. 1951, Дніпропетровськ) – фахівець у галузі металургії. Д-р тех. н. (1997), проф. (2003). Держ. пре­мія Казахстану (1980). Закін. Дніпроп. металург. ін-т (1973). Працював 1973–74 на Дніпроп. металург. з-ді ім. Петровського. Від 1974 – в Ін-ті чорної металургії НАНУ (Дніпропетровськ): 1985–96 – вчений секр., 1996–2000 – заст. дир., від 2000 – зав. відділу проблем структуроутво­рення та властивостей чорних металів. Встановив закономірності формування структури та розвитку ліквідації при кристалізації і фазових перетвореннях у маловуглецевих низьколегов. сталях, визначив спадк. взає­мо­зв’язок процесів структуроутво­рення протягом всього металург. циклу вироб-ва на зміни властивостей лист. низьколег. сталі.

Пр.: Листовая сталь повышенной проч­ности для вагоностроения // Металл и литье Украины. 1997. № 5; Новые экономнолегированные стали для упро­чненного конструкционного листового проката // МГП. 1999. № 5; Технологія якості і сертифікація: Навч. посіб. Дніпродзержинськ, 2009 (спів­авт.); Струк­тура и свойства литых вставок их хро­момарганцевых сплавов переходного класса для комбинированных мельнич­ных футеровок // Литье и металлургия. 2012. № 2; Качество поверхности же­лезнодорожных осей // МГП. 2013. № 1.

Статтю оновлено: 2016