Левченко Наталія Михайлівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Левченко Наталія Михайлівна

ЛЕ́ВЧЕНКО Наталія Михайлівна (31. 08. 1965, м. Василівка Запоріз. обл.) – фахівець у галузі обліку, аналізу та аудиту. Канд. екон. н. (2004), д-р н. з держ. упр. (2011). Закін. Крим. с.-г. ін-т (Сімферополь, 1989), Гуманітар. ун-т «За­­поріз. ін-т держ. та муніцип. упр.» (2005). Працювала у Василів. аграр. технікумі; від 2007 – у Запоріз. тех. ун-ті: від 2010 – проф. каф. фінансів і банків. справи, від 2013 – зав. каф. обліку і аудиту. Наук. дослідж.: вдосконалення системи оподаткування, податк. і фінанс. обліку, аналізу та аудиту в ринк. умовах господарювання.

Пр.: Інноваційні механізми державного регулювання розвитку АПК в умо­вах євроінтеграції: теорія та методоло­гія. Х., 2011; Організація обліку трансак­ційних витрат підприємства // Теор. і прикладні основи удосконалення орг-ції бухгалтер. обліку в Україні в сучас. умо­вах господарювання. Т. 2. Дн., 2013; Облік процесів матеріального забезпечення в системі управління промисловим підприємством // Актуал. пит. обліку, аналізу і аудиту: теорія та прак­тика. Т. 2. Дн., 2014.

В. С. Шахова

Стаття оновлена: 2016