Левченко Олена Григорівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Левченко Олена Григорівна

ЛЕ́ВЧЕНКО Олена Григорівна (21. 11. 1959, смт Теплик Вінн. обл.) – філософ, театрознавець. Д-р філос. н. (2014). Закін. Вінн. пед. ін-т (1981) та Нац. ун-т «Києво-Могилян. академія» (1995). Від 1995 – н. с. Нац. центру театр. мист-ва ім. Леся Курбаса (Київ). Одна із засн. ж. «Кіно–Театр» (Київ, 1995) та постійна авторка статей у ньому. Вивчає філос. проблеми масової свідомості та худож. культури; розробляє методології аналізу худож. текстів, зокрема теорію формули сюжету.

Пр.: Текст культури в пошуках автора. К., 2003; Європейські рефлексії української драми. Олександр Олесь // Укр. театр ХХ століття. К., 2003; Формула сюжета. Философия. Теория. Практика. К., 2011 (спів­авт.); Театр в системі філософської антропології. К., 2012; Практики современного искусства в системе постнеклассических практик // Постнеклассич. практики: опыт концеп­туализации. С.-Пе­тербург, 2012.

Н. М. Корнієнко

Стаття оновлена: 2016