Левченко Олена Петрівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Левченко Олена Петрівна

ЛЕ́ВЧЕНКО Олена Петрівна (21. 04. 1968, Львів) – мовознавець. Д-р філол. н. (2007). Закін. Львів. ун-т (1990), де відтоді й працювала. 1994–2000 – викл. Зх.-укр. колегіуму (Львів); від 2002 – у Львів. регіон. ін-ті держ. упр. Нац. академії держ. упр. при Президентові України: 2009–10 – зав. каф. укр. та іноз. мов; від 2010 – зав. каф. приклад. лінгвістики Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Наук. дослідж.: моделювання когнітив. механізмів творення мовних одиниць, динаміка мов­них змін. Брала участь в укладанні «Енциклопедичного слов­ника з державного управління» (К., 2010), уклала «Українсько-російсько-білорусько-болгарсько-польський словник порівнянь» (Л., 2011).

Пр.: Фразеологічна символіка: лінгво­культурологічний аспект. Л., 2005; Фра­зеотворення: метафоризація, метонімізація, символізація? // Лінгвістика. 2005. № 2(5); Словники стійких порівнянь у сучасній лексикографії // Сло­в’ян. вісн. Сер. Філол. науки. Р., 2009. Вип. 8; Науковий стиль: культура мовлення: Навч. посіб. Л., 2012.

О. В. Шишка

Статтю оновлено: 2016