Легач Євген Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Легач Євген Іванович

ЛЕГА́Ч Євген Іванович (14. 06. 1966, с. Нижній Бистрий Хуст. р-ну Закарп. обл.) – фахівець у галузях кріомедицини та трансплан­тології. Д-р мед. н. (2009). Премія ім. В. Комісаренка НАНУ (2017). Закін. Харків. мед. ін-т (1993). Відтоді працює в Ін-ті проблем кріобіології і кріомедицини НАНУ (Харків): від 2009 – гол. н. с. Вивчає імунобіол. властивості кріо­консервованої органної культури наднирк. залоз за умов ксенотрансплантації в експерименті та клініці, параметри акти­вації й інгібування секретор. функції ендокрин. залоз при комбінованому культивуванні. Запропонував препарат органної культури наднирк. залоз із високою гормонал. активністю та зниженою імуногенністю, ме­тод реабілітації кріоконсервованого біол. матеріалу перед трансплантацією – комбіноване рекультивування.

Пр.: Клетки Сертоли: новые возможности комбинированной трансплан­тации // Трансплантологія. 2005. Т. 8, № 4; Предупреждение развития сахарного диабета специфического типа путем аутотрансплантации островков после резекции поджелудочной желе­зы // КХ. 2011. № 12; Морфофункцио­нальные характеристики культуры кле­ток надпочечников новорожденных поро­сят // Биотехнология. 2012. Т. 5, № 5; Характеристика первичной культуры клеток из неонатальной щитовидной железы свиней: фолликулогенез, гормональная и ростовая активность // Цитология. 2013. Т. 55, № 7; Протеа­сомы при аллотрансплантации ткани щитовидной железы в условиях индук­ции донорспецифической толерантности у крыс // БХ. 2014. Т. 40, № 1 (усі – спів­авт.).

Т. П. Бондаренко

Стаття оновлена: 2017