Легун Юрій Вікторович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Легун Юрій Вікторович

ЛЕ́ГУН Юрій Вікторович (07. 05. 1967, с. Нова Ободівка Тростянец. р-ну Вінн. обл.) – історик, архівіст. Д-р істор. н. (2007), проф. (2014). Закін. Вінн. пед. ін-т (1991). Від 1992 працював у Вінн. аграр. ун-ті; 2006–09 – зав. каф. етнології Вінн. пед. ун-ту; від 2009 – дир. Держ. ар­хіву Вінн. обл. Наук. дослідж.: істор. джерелознавство, генеалогія, геральдика, істор. картографія, історія селянства на Поділлі. Підготував до друку спо­гади громад.-політ. діяча, учас­ника нац.-визв. руху в Україні 1-ї пол. 20 ст. В. Приходька «Під сонцем Поділля» (В., 2011). Голова краєзн. т-ва «Поділля» (від 2006).

Пр.: Ревізійний перепис населення 1795 р.: Брацлавська губернія. 2003 (спів­авт.); Генеалогія селян Подільської губернії: джерела. 2005; Матеріали ревізійного перепису населення 1795–1796 рр. у фондах Державного архіву Вінницької області. 2005 (спів­авт.); Ле­о­нід Мосендз у документах епохи. 2013 (спів­авт.); усі – Вінниця.

Літ.: Мельник В. «Я із древнішого роду, бо я – полтавський мужик»: Історик Юрій Легун створив унікальну працю про джерела селянської генеалогії // Україна молода. 2006, 20 трав.

А. М. Подолинний

Стаття оновлена: 2016