Ледощук Борис Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ледощук Борис Олександрович

ЛЕДОЩУ́К Борис Олександрович (24. 10. 1946, м. Поронайськ Сахалін. обл., РФ) – лікар-гігієніст, епідеміолог. Д-р мед. н. (1994), проф. (2004). Закін. Благовєщен. мед. ін-т (РФ, 1970), де й працював до 1975. Відтоді – в Ін-ті клін. та експерим. медицини Сибір. відділ. АМН СРСР (м. Но­восибірськ, РФ). Був лікарем (1978–86), заст. нач. Гол. упр. лі­кув.-профілакт. допомоги дорослим МОЗ УРСР (1986–88). Від 1988 – зав. лаб. епідеміол. ефектів профес. опромінення, від 2000 – зав. лаб. сполучених і комбінованих ефектів радіації Ін-ту епідеміології і профілактики промен. уражень ННЦ радіац. медицини НАМНУ (Київ), від 2010 – зав. лаб. мед.-інформ. технологій цього ж Центру; вод­ночас 1995–2000 – нач. мед.-сан. упр. департаменту атом. енергетики Мін-ва енергетики України; 2002–04 – проф. каф. радіології Київ. мед. академії післядиплом. освіти; 2003–10 – зав. каф. соц. гігієни й орг-ції охорони здоров’я з підвищенням кваліфікації керів. кадрів охорони здоров’я Нац. мед. ун-ту (Київ). Брав участь у ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС, зокрема у створенні Держ. розподіл. реєстру постраждалих, розробленні системи мед. моніторингу населення. Наук. дослідж.: соц. медицина та орг-ція охорони здоров’я; інформ. сис­теми в медицині; радіац. епідеміологія та оцінювання ризиків захворювання на лейкемію, по­в’яз. із виконанням аварій. робіт на ЧАЕС у різні періоди після катастрофи; система епідеміол. моніторингу стану здоров’я працівників атом. енергетики та пром-сті. Співавтор розділу в кн. «Чернобыльская катастрофа» (К., 1995).

Пр.: Государственный Распреде­лен­ный регистр лиц, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС // Вест. АМН СССР. 1991. № 8; Доказова медицина. К., 2009 (спів­авт.); Клінічна епі­­деміологія – наукова основа доказової медицини. К., 2010 (спів­авт.); Че­рнобыльские события: долгий путь к истине // Медицина в худож. образах. Д., 2012. Вип. 10; Концепція створення та розвитку інформаційної системи в Національному науковому центрі радіаційної медицини НАМН України на період з 2012 до 2020 року // Клин. информатика и телемедицина. 2013. Т. 9, вып. 10 (спів­авт.).

Д. А. Базика

Стаття оновлена: 2016