Костіна Ніна Іванівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Костіна Ніна Іванівна


Костіна Ніна Іванівна

КО́СТІНА Ніна Іванівна (29. 02. 1940, м. Загорськ, нині м. Сергіїв Посад Моск. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1986), проф. (1992). Премія ім. О. Шліхтера АН УРСР (1986). Закін. Моск. ін-т інж. транс­порту (1962). Відтоді працювала в Ін-ті кібернетики НАНУ (Київ): 1990–95 – зав. відділу регіон. систем соц.-екон. розвит­ку; від 1995 – проф. каф. фінансів, грош. обігу та кредиту Київ. ун-ту. Досліджує проблеми фінанс.-екон. аналізу, моделюван­ня соц.-екон. систем, грошово-кредит. і податк. політики.

Пр.: Имитационные модели в эконо­мике. К., 1978; Фінансове прогнозуван­ня: методи та моделі. К., 1997; Финансовое прогнозирование в экономичес­ких системах. Москва, 2002; Комерційні банки: моделювання діяльності та прогноз. Ірпінь, 2010 (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2014